เปิดตัว ชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอี ในเซเว่นฯ เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ฝ่าโควิด-19

เปิดตัว ชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอี ในเซเว่นฯ เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ฝ่าโควิด-19
เปิดตัว ชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอี ในเซเว่นฯ เพิ่มโอกาส สร้างรายได้ฝ่าโควิด-19

SME Shelf ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้ฝ่า COVID19 

ซีพี ออลล์ เร่งเดินหน้าต่อยอดภารกิจเซเว่นอีเลฟเว่น กองหนุน SMEเปิดตัว “SME Shelfชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอีโดยเฉพาะในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศ 2,300 สาขา  ภายใต้แนวคิดคนไทยไม่ทิ้งกัน หวังสร้าง 3 ความสะดวก ทั้งสะดวกเห็นสะดวกเข้าถึงสะดวกไว้วางใจ ให้ผู้บริโภค พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้เอสเอ็มอี ฝ่าวิกฤต COVID19 อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ชวนคนไทยร่วมสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากผ่านสินค้าเอสเอ็มอีกว่า 3,000 รายการ 

หลังประกาศเดินหน้าโครงการ เซเว่นอีเลฟเว่น กองหนุน SME เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL ผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่น และเซเว่น ดีลิเวอรี่ ได้เปิดตัว SME Shelf ชั้นวางสินค้าเอสเอ็มอีโดยเฉพาะในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เป็นสาขาขนาดใหญ่ จำนวน 2,300 สาขาทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน ในสาขาขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ ก็ได้จัดทำป้ายพิเศษ ร่วมอุดหนุนสินค้า SME เพื่อไฮไลต์สินค้าของเอสเอ็มอีที่วางอยู่บนชั้นต่างๆ ให้โดดเด่น

ซีพี ออลล์ ประเมินว่า สินค้าเอสเอ็มอีที่มีคุณภาพและศักยภาพมีอยู่จำนวนมาก แต่ปัญหาหลักของสินค้าเอสเอ็มอีคือ ผู้บริโภคไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้จากที่ไหน ไม่มั่นใจว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีก็มีข้อจำกัดทั้งด้านองค์ความรู้และงบประมาณในการทำการตลาด เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ COVID19 จึงยิ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 

การจัดทำ SME Shelf และป้ายพิเศษร่วมอุดหนุนสินค้า SME เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้สินค้า SME ด้วยกลยุทธ์ 3 ส ได้แก่ 1. ความสะดวกในการมองเห็น (Easy to see) ให้ผู้บริโภคมองเห็นว่าสินค้าชิ้นไหนเป็นของเอสเอ็มอีได้อย่างชัดเจน 2. ความสะดวกในการเข้าถึง (Easy to reach) ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าเอสเอ็มอีได้ง่ายผ่านร้านเซเว่นอีเลฟเว่น, ALL Online และ 7 Delivery 3. ความสะดวกในการไว้วางใจ (Easy to trust) ให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าเอสเอ็มอีที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพ ไว้วางใจและตัดสินใจร่วมสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีได้ง่ายขึ้น 

ในฐานะ กองหนุนช่องทางขาย ซีพี ออลล์ คาดหวังว่า SME Shelf จะเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่เหล่าเอสเอ็มอี จนก้าวผ่านผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ COVID19 ไปได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน และขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันสนับสนุนสินค้าเอสเอ็มอีคุณภาพ เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากและฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังขับเคลื่อนต่อไปได้ 

ปัจจุบัน ซีพี ออลล์ มีสินค้าเอสเอ็มอีวางจำหน่ายอยู่ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น กว่า 3,000 รายการ โดยสินค้าที่จะนำมาวางบน SME Shelf นั้น จะประกอบด้วยทั้งสินค้ากลุ่มอาหารและกลุ่มของใช้ (NonFood) ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าของแต่ละสาขาและลักษณะเฉพาะของสินค้า 

โครงการเซเว่นอีเลฟเว่น กองหนุน SME ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ กองหนุนองค์ความรู้ จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้งเรื่อง คุณภาพสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัดการต้นทุน การผลิต ตลอดจนความรู้เฉพาะทางตามประเภทธุรกิจ กองหนุนความร่วมมือ  เป็นสะพานสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร หน่วยงานราชการ คู่ค้า รวมถึงแหล่งวัตถุดิบสำคัญ และ กองหนุนช่องทางขาย เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น

ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ออลล์ ออนไลน์ (ALL Online) และเซเว่น ดีลิเวอรี่ (7 Delivery) เพื่อขยายโอกาสกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ  รวมถึงสร้างโอกาสในการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท โดยซีพี ออลล์ ได้เดินหน้าสนับสนุนเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่องตลอดมา ภายใต้ปณิธาน ร่วมสร้างสรรค์ และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน 

บทความก่อนหน้านี้เปิดวิธี ยืนยันตัวตน คนละครึ่ง เฟส 3 ในแอพ เป๋าตัง ทำยังไงบ้าง คลิกเลย!
บทความถัดไปเมืองไทยประกันภัย ออกประกัน เจาะกลุ่มนักช็อปออนไลน์ เบี้ยเริ่มต้น 129 บาท/ปี