ขนส่งแข่งดุ! อัลฟ่า ประกาศ ปิดกิจการ พนักงานกว่า 400 ชีวิต ตกงานฟ้าผ่า

ขนส่งแข่งดุ! อัลฟ่า ประกาศ ปิดกิจการ พนักงานกว่า 400 ชีวิต ตกงานฟ้าผ่า

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว เมื่อค่ำวันที่ 12 มิ.ย. 64 บริษัท อัลฟ่า เพอร์ฟอร์มานซ์ กรุ๊ป จำกัด (อัลฟ่า) ได้ส่งหนังสือบอกเลิกจ้างพนักงาน โดยให้มีผลเลิกจ้างพนักงานทันทีในวันนี้ (13 มิถุนายน)

ทำให้พนักงานประมาณ 400 คน ถูกเลิกจ้างทันที และยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการได้เงินชดเชย ซึ่งบริษัทแจ้งต่อพนักงานว่าจะมีการประชุมพูดคุยกันเรื่องค่าชดเชยในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายนนี้ โดยข้อความในจดหมาย ระบุดังนี้