ธอส. สนับสนุนน้ำดื่ม 30,000 ขวด ให้จุดบริการ วัคซีนโควิด-19

ธอส. สนับสนุนน้ำดื่ม 30,000 ขวด
ธอส. สนับสนุนน้ำดื่ม 30,000 ขวด

ธอส. สนับสนุนน้ำดื่ม 30,000 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้อง ให้จุดบริการ วัคซีนโควิด-19 ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

วันที่ 11 มิ.ย. 2564 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทำให้ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและพันธมิตร ได้ร่วมมือกันสนับสนุนให้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งในกรุงเทพมหานคร มีหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล จำนวน 25 แห่ง

ธอส. สนับสนุนน้ำดื่ม 30,000 ขวด
ธอส. สนับสนุนน้ำดื่ม 30,000 ขวด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มธนาคารรวม 30,000 ขวด และหน้ากากอนามัยพร้อมสายคล้อง ให้กับ 2 หน่วยงานที่เป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

1. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้รับมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 20,000 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคาร ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็น 1 ใน 25 หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย สามารถให้บริการฉีดวัคซีนได้ประมาณ 1,000-2,000 คน/วัน

ธอส. สนับสนุนน้ำดื่ม 30,000 ขวด
ธอส. สนับสนุนน้ำดื่ม 30,000 ขวด

2. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ได้รับมอบน้ำดื่มธนาคารจำนวน 10,000 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัยและสายคล้องที่จัดทำขึ้นโดยพนักงานจิตอาสาของธนาคาร ซึ่งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเป็นจุดบริการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นช่องทางที่รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัยโควิด-19 ที่ ธอส. ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง มูลค่ารวมกว่า 5,000,000 บาท

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

ทั้งนี้ น้ำดื่มธนาคารทุกขวดที่นำไปมอบให้แก่โรงพยาบาล หรือหน่วยงานต่างๆ ได้รับการผลิตด้วยมาตรฐานคุณภาพ และมีความสะอาด โดยศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะทางสังคมให้แก่ผู้พิการ เพื่อให้มีความสามารถเพิ่มเติมและมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ยังสามารถมีรายได้ในระยะนี้ต่อไป