ขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 สำหรับประชาชน-ร้านค้า ก่อนลงจริง 14 มิ.ย. นี้ 

ขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 สำหรับประชาชน-ร้านค้า ก่อนลงจริง 14 มิ.ย. นี้ 
ขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 สำหรับประชาชน-ร้านค้า ก่อนลงจริง 14 มิ.ย. นี้ 

ขั้นตอนลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 สำหรับประชาชน-ร้านค้า ก่อนลงจริง 14 มิ.ย. นี้ 

หลังจากที่รัฐบาลประสบผลสำเร็จจากโครงการคนละครึ่งทั้ง 2 เฟสไปแล้ว ล่าสุดคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้มีการลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย และเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

คนละครึ่ง เฟส3
คนละครึ่ง เฟส 3

ลงทะเบียนวันไหน

คนละครึ่ง เฟส 3 เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 14 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป สามารถใช้สิทธิได้ระหว่าง 1 ก.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

ใครได้รับสิทธิบ้าง มีผู้ได้สิทธิ 31 ล้านคน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

  1. ผู้ที่รับสิทธิมาตรการคนละครึ่ง เฟส 1 และ 2 ไปแล้ว จำนวน 15 ล้านคน ในกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ เพียงกดยืนยันรับสิทธิในแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง
  2. ผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิ “คนละครึ่ง” มาก่อน กระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านสิทธิ ในวันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

คุณสมบัติเบื้องต้น มีดังนี้ 

– มีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย, อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน, ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ส่วนผู้ที่ไม่มีสิทธิลงทะเบียนคือ

– ไม่มีบัตรประชาชน, ไม่เป็นบุคคลสัญชาติไทย, ผู้ที่มีอายุยังไม่ถึง 18 ปีขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน, ผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน, ผู้ที่เลือกรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 ได้

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

1. รัฐช่วยจ่าย 50% ผู้ได้รับสิทธิจ่ายเอง 50% โดยใช้สิทธิผ่านแอพ เป๋าตัง

2. จำกัดสิทธิไม่เกิน 150 บาท/วัน โดยที่ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

3. ไม่หักสิทธิ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ และจะคำนวณสิทธิใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

4. ใช้สิทธิได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการเท่านั้น สามารถค้นหาร้านค้าได้ ที่นี่

5. ใช้สิทธิได้เวลา 06.00-23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ คนละครึ่ง นอกเวลาดังกล่าวได้

วิธีเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง เฟส 1 และคนละครึ่ง เฟส 2 แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตามต้องการ ส่วนผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่งมาก่อน ให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของโครงการที่ต้องการเข้าร่วม

หมายเหตุ : สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอพ เป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น.

วิธีการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00-22.00 น.

2. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (ยืนยันภายใน 3 วัน)

3. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชน ที่ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

5. เริ่มใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

วิธีการลงทะเบียนผ่าน แอพพลิเคชั่น เป๋าตัง

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ เป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

2. กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เวลา 06.00-22.00 น.

3. รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอพ เป๋าตัง (ภายใน 3 วัน)

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชน ที่ตู้เอทีเอ็มสีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

5. เริ่มใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.

วิธีการเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า 

ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. มีปัญชีกรุงไทยแบบบุคคลธรรมดา 

2. เข้าเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com 

3. สมัครแอพ ถุงเงิน (กรณียังไม่มี)

4. เลือกโครงการที่ต้องการเข้าร่วม > เลือกโครงการคนละครึ่ง 

5. เจ้าหน้าที่โครงการติดต่อร้านค้าเพื่อสำรวจกิจการ 

6. แจ้งผลอนุมัติผ่านการแจ้งเตือนบนแอพ ถุงเงิน และ SMS 

สำหรับร้านค้าคนละครึ่งเดิม มีขั้นตอนดังนี้ 

1. อัพเดตเวอร์ชั่นถุงเงินให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 

2. เข้าแอพ ถุงเงิน กดแบนเนอร์ โครงการคนละครึ่ง 

3. กดยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของโครงการ 

4. สมัครเข้าร่วมโครงการสำเร็จ 

5. รับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชน