กัญชา กัญชง ขึ้นแท่นพืชเศรษฐกิจ เครือข่ายเร่งผลักดัน เตรียมพร้อมรับเปิดประเทศ

กัญชา กัญชง ขึ้นแท่นพืชเศรษฐกิจ เครือข่ายเร่งผลักดัน เตรียมพร้อมรับเปิดประเทศ
กัญชา กัญชง ขึ้นแท่นพืชเศรษฐกิจ เครือข่ายเร่งผลักดัน เตรียมพร้อมรับเปิดประเทศ

กัญชา กัญชง ขึ้นแท่นพืชเศรษฐกิจ เครือข่ายเร่งผลักดัน เตรียมพร้อมรับเปิดประเทศ

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินงาน ว่า ล่าสุดได้หารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ถึงแนวทางในการทำงานเพื่ออนุมัติผลิตภัณฑ์กัญชาและกัญชงออกสู่ตลาด โดย อย. จะปรับบทบาทในการทำงานเพื่อให้เกิดความสมดุลของการคุ้มครองผู้บริโภคและการสนับสนุนให้ธุรกิจเดินหน้าได้ด้วยหลัก 3 P คือ Protect  Promote  Provide

พร้อมทั้งวางแนวในการทำงาน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมากขึ้น โดยจัดให้มีการช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดแบ่งประเภทผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการให้คำแนะนำในการออกแบบการทดสอบและประเมิน

ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา อย. ได้รับฟังและตระหนักถึงความต้องการของผู้ประกอบการมาโดยตลอด และพยายามปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและปรับปรุงระเบียบหลายอย่างให้เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนไป เช่น การถอดส่วนของกัญชาและกัญชง ที่ไม่ใช่ยาเสพติดออกจากรายการพืชที่ห้ามใช้เป็นอาหาร เป็นการเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมอาหารใช้ประโยชน์ได้

รวมไปถึง การบูรณาการการทำงาน อย่าง กรณีของกัญชง จะมีผู้แทนจากกองต่างๆ มาพิจารณาร่วมกันในการให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการกัญชง ซึ่งความก้าวหน้าในเรื่องกัญชาและกัญชง นับจากนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุข จะออกมาให้ข้อมูลเป็นระยะ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไปพร้อมกันในการเปิดประเทศหลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย