ขวด PET แปรรูปเป็นเสื้อ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

ขวด PET แปรรูปเป็นเสื้อ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์

รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ดำเนินโครงการเพื่อปลูกฝังแนวคิด Circular Living ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ซึ่งได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากในการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และ GC ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

มาในช่วงวิกฤต COVID-19 มหาวิทยาลัยมหิดล และ GC ได้ริเริ่มจัดโครงการ “YOUเทิร์น” คืนขวดพลาสติกใส พัฒนาการแพทย์ เพื่อการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดกิจกรรม Circular Living ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดโลกร้อน และช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ป่วย COVID-19 ได้ในเวลาเดียวกัน

โดยได้เปิดให้ผู้สนใจสามารถนำส่งขวดพลาสติกใสที่ใช้แล้วเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อทำการ Upcycling ซึ่งเป็นกระบวนการแปรรูปวัสดุใช้แล้วให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า เป็นเสื้อโปโลมาจำหน่าย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบแก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19

รศ.ดร.กิติกร ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ขวดพลาสติกใสที่บริจาคทุก 1 ขวด ทาง GC จะร่วมสมทบเงินบริจาคให้เท่ากับ 10 บาท โดยโครงการฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 8,000 ใบ ซึ่งเมื่อสามารถรวบรวมขวดพลาสติกใสที่ใช้แล้วได้ครบตามจำนวนแล้ว จะนำมาทำความสะอาดอีกครั้ง ก่อนนำไปย่อยเป็นเศษพลาสติก แล้วปั่นเป็นเส้นใยเพื่อทอเป็นผืนผ้าสำหรับตัดเย็บเป็นเสื้อโปโลต่อไป โดยขวดพลาสติกใส 8,000 ใบ สามารถนำไป Upcycling ผลิตเป็นเสื้อโปโลได้จำนวน 400 ตัว กำหนดวางจำหน่ายเนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน 2564 รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 ต่อไป ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook : Mahidol University Sustainability หรือ https://www.facebook.com/mahidolsdgs

รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล

ซึ่งขวดที่รับบริจาคเข้าโครงการฯ ได้แก่ ขวดที่ทำจากพลาสติกพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (Polyethylene terephthalate) หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า PET มีลักษณะเป็นพลาสติกใส ซึ่งได้แก่ ขวดน้ำดื่มพลาสติกใส หรือขวดน้ำอัดลมพลาสติกใสต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์รีไซเคิลสามเหลี่ยม และหมายเลข 1 ที่ขวด ซึ่งผ่านการทำความสะอาดในเบื้องต้นแล้วโดยแยกฝาขวด กับฉลากออก สาเหตุที่รับบริจาคเฉพาะขวด PET หรือ ขวดพลาสติกใส เนื่องจากสามารถนำไปแปรรูปเป็นเส้นใยโพลีเอสเตอร์เพื่อใช้สำหรับทอผ้าได้

รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่กลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการหนักจำเป็นต้องใช้ ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ และเครื่องออกซิเจนแรงดันสูง เป็นต้น นับเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการนำเอาขวดพลาสติกใสที่ใช้แล้วมาทำให้เกิดประโยชน์ ซึ่งถึงแม้ขยะที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ประมาณร้อยละ 50 จะเป็นขยะติดเชื้อที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ แต่มีการกำจัดขยะที่ได้มาตรฐาน และจะได้นำเอาขยะรีไซเคิลประเภทขวดน้ำพลาสติกใสมาเข้าร่วมโครงการฯ อีกด้วย

โครงการ YOUเทิร์น

“การติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง ซึ่งได้แก่ น้ำมูก น้ำลาย และเสมหะ ซึ่งถูกจำกัดด้วยระยะเวลาของการติดเชื้อ และอุณหภูมิความร้อน ซึ่งเสื้อ Upcycling ที่ทำจากขวดพลาสติกใช้แล้วนั้นต้องผ่านกระบวนการในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนผ่านความร้อน จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากเชื้อไวรัส COVID-19” รศ.นพ.ธีระ กล่าว

ขอเชิญร่วมรักษ์โลกด้วยการนำส่งขวดพลาสติกใสเพื่อนำไป Upcycling ผลิตเป็นเสื้อโปโลจำหน่ายรายได้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19 กับโครงการ “YOUเทิร์น” คืนขวดพลาสติกใส พัฒนาการแพทย์ ม.มหิดล – GC ได้ที่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ใน 4 จุด ได้แก่ บริเวณประตู 4 หอพักนักศึกษา อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2441-4400 ต่อ 1210-13