เปิดเงื่อนไข ยาฟ้าทะลายโจร 3 รายการ บรรจุเข้าบัญชียาหลัก ทานอย่างไร

เปิดเงื่อนไข ยาฟ้าทะลายโจร 3 รายการ บรรจุเข้าบัญชียาหลัก ทานอย่างไร

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว จากกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่องบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2564 โดยบัญชีแนบท้ายมีการระบุถึงยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่ให้ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด-19 ได้นั้น

ตามบัญชีแนบท้ายของประกาศ ระบุ ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรไว้ 3 ตำรับ มีขนาดยาและเงื่อนไขการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • รายการที่ 10 ยาสารสกัดผงฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยน้ำหนัก รูปแบบยาแคปซูลและยาเม็ด เงื่อนไขการใช้ คือ
 1. ใช้สำหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (Common Cold) เช่น ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล มีไข้
 2. รับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ 60-120 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งวันละ 3 ครั้ง

 • รายการที่ 11 ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร รูปแบบแคปซูลและยาเม็ด เงื่อนไขการใช้ คือ
 1. ใช้กับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
 2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
 3. รับประทานในขนาดยาที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ
 • รายการที่ 12 ยาจากผงฟ้าทะลายโจร รูปแบบแคปซูลและยาเม็ด เงื่อนไขการใช้ คือ
 1. ใช้กับผู้ป่วยโรคโควิด ที่มีความรุนแรงน้อย เพื่อลดการเกิดโรคที่รุนแรง
 2. เฉพาะผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
 3. รับประทานในขนาดยาที่มีแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
 4. ใช้ได้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็นระบบ