พาณิชย์ นัดสถาบันการเงิน ช่วยร้านอาหาร เข้าถึงสินเชื่อ-ดอกเบี้ยพิเศษ 7-20 มิ.ย.นี้

ภาพจาก https://www.freepik.com/
ภาพจาก https://www.freepik.com/

“ปลัดพาณิชย์” เดินหน้าประสานสถาบันการเงิน ปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อช่วยลดผลกระทบจากโควิด-19 เผย บสย. กรุงไทย ธ.ก.ส. ออมสิน SME D Bank พร้อมช่วยเหลือ ล่าสุด เริ่มแคมเปญแล้ว นำร่องสัมมนาออนไลน์เพิ่มความรู้ก่อนกู้ ก่อนเปิดเจรจาจับคู่ 7-20 มิ.ย.นี้

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้า การช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ดำเนินการ ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานสถาบันการเงินจัดแคมเปญเฉพาะกิจเพื่อปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

โดยได้รับความร่วมมือจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสถาบันการเงินของรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เข้ามาช่วยเหลือ เพื่อลดผลกระทบ และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งสินเชื่อได้ง่ายมากขึ้นแล้ว

สำหรับแคมเปญพิเศษดังกล่าว ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1. การจัดสัมมนาออนไลน์ เป็นการให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยกิจกรรมนี้ได้จัดไปแล้วในวันที่ 1 และ 2 มิ.ย. 2564 และจะมีอีกครั้งวันที่ 4 มิ.ย. 2564 ผ่านทาง Facebook Group บสย. (https://bit.ly/3bCcbw2) และสามารถรับชมย้อนหลังได้

2. กิจกรรม Matching เป็นการเจรจาขอสินเชื่อพร้อมยื่นเอกสารตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-20 มิ.ย. 2564 ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.

“ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจเข้าร่วมแคมเปญพิเศษนี้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ เนื่องจากสถาบันการเงินจะมีเงื่อนไขที่คล้ายคลึงกัน และมีสินเชื่อหลากหลายประเภท ซึ่งสินเชื่อแต่ละประเภทจะมีความเหมาะสมกับผู้ประกอบการแต่ละรายที่ไม่เหมือนกัน จึงต้องศึกษารายละเอียด เตรียมความพร้อม และขอรับคำปรึกษาการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยสะดวกมากขึ้น” นายบุณยฤทธิ์ กล่าว

ปัจจุบัน ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2564 ประเทศไทยมีผู้ประกอบการร้านอาหารในระบบทั้งสิ้น จำนวน 118,967 ราย แบ่งเป็น นิติบุคคล 15,967 ราย คิดเป็น 13.43% และบุคคลธรรมดา 103,000 ราย คิดเป็น 86.57%

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์