กระทบสาหัส สวนสามพราน จำใจปิดบริการห้องพักโรงแรม ไม่มีกำหนด

กระทบสาหัส สวนสามพราน จำใจ ปิดบริการห้องพักโรงแรม ไม่มีกำหนด

ข่าวจาก สวนสามพราน โรงแรมรีสอร์ตเก่าแก่ชื่อดัง ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แจ้งว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ โควิด-19 นับตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ทําให้ประเทศไทยประสบปัญหา และได้รับความเสียหายอย่างหนักในทุกๆ ด้าน และส่งผลกระทบอย่างสาหัสต่อธุรกิจท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการห้องพักโรงแรม การจัดประชุม สัมมนา และการจัดงานเลี้ยง ขนาดใหญ่ ด้วยเหตุดังกล่าว สวนสามพราน จึงจําเป็นต้องตัดสินใจที่จะปิดการให้บริการห้องพักโรงแรม ซึ่งเป็นระบบปรับอากาศรวมแบบชิลเลอร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. นี้ เป็นต้นไป โดยไม่มีกําหนด

ผู้บริหารสวนสามพราน ระบุต่อ แต่เพื่อคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เฉพาะตนในธุรกิจการท่องเที่ยวที่ครอบครัวได้พยายามพากเพียรบากบั่น ให้สวนสามพรานเป็นที่รู้จักด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ทั้งในและต่างประเทศ มากกว่า 59 ปี สวนสามพราน จึงยังคงไว้ซึ่งบริการด้านอื่นๆ ไว้บ้าง เช่น บ้านพักทรงไทย ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม เป็นต้น

ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม ยังเปิดให้บริการ

“ขอเป็นกําลังใจให้ท่านและครอบครัว ตลอดจนองค์กร หน่วยงาน ที่ท่านสังกัด และกํากับดูแล ผ่านพ้นวิกฤตภัยโคโรนาไวรัส โควิด-19 ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สวนสามพราน จะได้มีโอกาสรับใช้และให้บริการท่านอีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้” ผู้บริหารสวนสามพราน กล่าว