อาชีพคนรุ่นใหม่ ผู้ช่วยจับคู่ธุรกิจ เดินทางต่างประเทศบ่อย เก่งภาษาได้เปรียบ

อาชีพคนรุ่นใหม่ ผู้ช่วยจับคู่ธุรกิจ เดินทางต่างประเทศบ่อย เก่งภาษาได้เปรียบ

ทุกวันนี้มีอาชีพ เกิดขึ้นใหม่มากมาย ที่หลายคนอาจสงสัย เป็นงานเกี่ยวกับอะไร คุณต้นไม้-ณัฐรักษ์ เจียมเชื่อม ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยจับคู่ธุรกิจ (Business Matching Assistant) สละเวลามาเล่าประสบการณ์การทำงานให้ฟัง ว่า ก่อนมาทำงานนี้ ได้ไปทำงานมาหลายที่ เหมือนลองเข้าไปดูว่าตัวเองชอบอะไรแบบไหน แต่หลังเรียนจบไปไม่ได้ทำงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเลย จึงเริ่มหันกลับตั้งหลักใหม่ ในตำแหน่ง Business Matching Assistant

มีหลายคนสงสัยว่างานของผมทำอย่างไร ต้องทำที่ไหน ทำไมเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ คือ งานของผมจะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น เน้นเกี่ยวกับ Business Matching และ SMEs ในสายการผลิต ฉะนั้น มักติดต่องานกับกระทรวงอุตสาหกรรม และสมาคมต่างๆ เช่น หอการค้าไทย สมาคมผู้แปรรูปอาหาร เป็นต้น” คุณต้นไม้ เล่าอย่างนั้น

คุณต้นไม้-ณัฐรักษ์ เจียมเชื่อม เจ้าของเรื่องราว

และว่า ล่าสุดเขารับผิดชอบงาน Support Destiny Asian ช่วยสนับสนุนการจับคู่ธุรกิจประเทศในอาเซียนเพิ่มเข้ามาด้วย อย่างไรก็ตาม การทำหน้าที่ประสานนั้น มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การเตรียมตัวให้พร้อมจึงสำคัญมาก เพื่อให้การทำธุรกิจของทั้งสองประเทศร่วมงานกันได้อย่างราบรื่น

คุณต้นไม้ เล่าอีกว่า ด้วยความแตกต่างทั้งด้านภาษา วัฒนธรรม และมารยาทในการทำธุรกิจ หน้าที่ของเขาจึงต้องดูแลความสะดวกสบายของทั้งสองฝั่ง เพื่อให้การสื่อสารสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เหตุการณ์ที่เคยเจอ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องมารยาทในการทำธุรกิจ การสื่อสารที่ต่างฝ่ายคิดว่าอีกฝ่ายจะรับรู้ หรือ การสื่อสารที่ผิดพลาดไป เขาต้องเป็นคนกลางไกล่เกลี่ย เพื่อให้การทำธุรกิจนี้ผ่านไปได้ด้วยดี แต่สิ่งที่เหมือนกันของทั้งสองฝ่ายคงเป็นเรื่องความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจ

ผู้ช่วยจับคู่ธุรกิจ

“รู้สึกว่าตัวเองโชคดี ที่ได้ทำงานนี้ เพราะต้องดีลกับผู้บริหารระดับสูงหลายบริษัท ทำให้เกิด Connection ที่หาจากไหนไม่ได้ และในการพูดคุยหรือศึกษาข้อมูลแต่ละครั้ง ทำให้ได้เรียนรู้วิธีคิด ประสบการณ์ในการทำงานจากท่านต่างๆ บางท่านใจดี มีคำแนะนำที่มีคุณค่า ถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ให้ฟังด้วย ว่าเคยเจออะไรมาบ้าง และจากการฟัง การเรียนรู้ ทำให้ผมมีกระบวนการในการจัดการความคิดที่เฉียบขาดมากขึ้น ไม่ใช้อารมณ์ในการทำงาน แต่ใช้สติ และเรียนรู้ที่จะทำงานด้วยการฟัง และมีเหตุมีผลมากขึ้น” คุณต้นไม้ ถ่ายทอดเรื่องราว