กรมการปกครอง แจงมีบริการทำบัตรปชช. ถึงที่ หลังมีภาพผู้ป่วยไปทำบัตร ทั้งเครื่องช่วยหายใจ

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพผู้ป่วยไปทำบัตรประชาชนทั้งที่สวมเครื่องช่วยหายใจอยู่ด้วย ว่า ขอบคุณผู้เผยแพร่ภาพผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจไปทำบัตรประชาชน ซึ่งจะเป็นโอกาสดีที่กรมการปกครองจะได้ชี้แจงมาตรการ แนวทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน รวมถึง การอำนวยความสะดวกผู้ป่วยติดเตียง คนชราหรือผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแสดงตนในกรณีเร่งด่วนดังนี้คือ ในเวลาราชการสามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง คือ

1.ในต่างจังหวัดสามารถติดต่อสำนักทะเบียน (อำเภอ/เทศบาล) เพื่อให้ประสานงานกับศูนย์บริหารการทะเบียนภาคสาขาจังหวัด จัดชุดบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ไปดำเนินการจัดทำบัตรให้ถึงที่ ซึ่งที่ผ่านมาก็เคยทำมาแล้ว

2.ในพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถติดต่อที่สำนักทะเบียนเขตหรือส่วนบัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง ซึ่งมีรถโมบายล์ทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่จะออกไปให้บริการนอกสถานที่ในทันทีได้เช่นกัน สามารถติดต่อได้ ทางโทรศัพท์หมายเลข 027917610 และ 3.ติดต่อผ่านเบอร์ 1548 เพื่อประสานงานจัดหน่วยบริการจัดทำบัตรเคลื่อนที่ไปดำเนินการให้ ส่วนในวันหยุดราชการให้ติดต่อทางเว็บ  http://stat.bora.dopa.go.th/callcenter1548/New1548/Board_Addques.php

ทั้งนี้ ตนจะได้แจ้งหนังสือเน้นย้ำแนวทางปฎิบัติไปยังสำนักทะเบียนอำเภอ สำนักทะเบียนท้องถิ่น คือ กรุงเทพฯ และเทศบาลด้วย เพื่อให้การบริการมีมาตรฐานเดียวกันทุกพื้นที่