ดีเดย์ มิ.ย. นี้ วัคซีน ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก เข้าไทยแล้ว!!

ดีเดย์ มิ.ย. นี้วัคซีน ซิโนฟาร์ม ล็อตแรก เข้าไทย เตรียมลุ้นราคา ขายพ่วงประกัน

เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ รายงานข่าว ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการกระจายวัคซีน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุด

ทั้งได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกให้แก่ประชาชน โดยร่วมกับ อย. และ สธ. ติดต่อขอซื้อจากซิโนฟาร์มโดยตรง และให้บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เป็นผู้นำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่การยื่นเอกสารขออนุญาตจาก อย. ตลอดจนการขนส่งวัคซีน

ขอบคุณรูปภาพจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เบื้องต้นคาดว่าจะนำเข้ามาราว 1 ล้านโดส ภายในเดือนมิถุนายน ส่วนในเดือนต่อๆ ไป อาจให้บริษัทผู้นำเข้าไปหารือและต่อรองกับบริษัทผู้ผลิตต้นทางอีกครั้ง ส่วนการดำเนินการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จะหารือร่วมกับ สธ. เพื่อกระจายวัคซีนให้แก่หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนที่สนใจจัดซื้อพ่วงประกันวัคซีนโควิด

“ขณะนี้ได้เริ่มมีหน่วยงานรัฐและเอกชนติดต่อขอซื้อวัคซีน เช่น สภาอุตสาหกรรม ปตท. ทั้งนี้ จะพิจารณาการฉีดให้แก่องค์กรผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือพวกกลุ่ม รร. เพื่ออุดช่องว่างให้กิจการภายในประเทศสามารถเดินต่อไปได้ โดยราคา อยู่ระหว่างการตกลงกับบริษัทผู้ผลิตต้นทาง ซึ่งต้องคำนึงถึงต้นทุน ค่าขนส่ง และการจัดเก็บวัคซีนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งขอยืนยันว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่ค้ากำไรอย่างแน่นอน”

ขอบคุณรูปภาพจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

นอกจากนี้ ศ.นพ.นิธิ กล่าวอีกว่า ในอนาคตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เล็งหาวัคซีนป้องกันโควิดตัวอื่นเพิ่มเติม เพื่อนำมาศึกษาและทำการวิจัยว่าวัคซีนตัวไหนเหมาะสำหรับเชื้อที่ระบาดในไทยมากที่สุดต่อไป