พาณิชย์ ร่วม ฟู้ดดีลิเวอรี่ หั่น GP เหลือ 25% ผุด แมตชิ่งเงินกู้ ช่วย SMEs ร้านอาหารฝ่าวิกฤต

พาณิชย์ ร่วม ฟู้ดดีลิเวอรี่ หั่น GP เหลือ 25% ผุด แมตชิ่งเงินกู้ ดึง แบงก์ ช่วย SMEs ร้านอาหารฝ่าวิกฤต

เพจ ประชาสัมพันธ์ กรมการค้าภายใน เผยข่าว นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง โครงการ พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 11 (Food Delivery) ว่า ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกันให้ความช่วยเหลือร้านอาหาร โดยประชุมร่วมกับแพลตฟอร์มทั้งหมด 5 แพลตฟอร์ม ที่ให้บริการ Food Delivery และตัวแทนร้านอาหารทั่วประเทศ
เช่น สมาคมการค้าธุรกิจร้านอาหาร สมาคมผู้ประกอบการร้านอาหาร สมาคมภัตตาคารไทย สมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ด สมาคมร้านอาหารและบันเทิงเชียงใหม่ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร เป็นต้น และผู้แทนสถาบันการเงิน 6 สถาบัน 1. SME D Bank 2. ธนาคารกรุงไทย 3. ธนาคารออมสิน 4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 5. ธ.ก.ส. และ 6. บสย. มี 2 ประเด็น เพื่อช่วยสนับสนุนร้านอาหารในภาวะวิกฤตโควิด
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
โดยประเด็นที่ 1 จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน Lot 11 เพื่อช่วยเหลือบุคคล 2 กลุ่ม คือ
 • 1. กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ขายอาหารผ่านแพลตฟอร์ม
 • 2. กลุ่มผู้บริโภคซึ่งซื้ออาหารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ
สำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร จะมีการลดค่า GP ที่แพลตฟอร์มคิดกับร้านอาหารจากเฉลี่ย 35-25% ลงมาเหลือ 25% ซึ่งแพลตฟอร์มที่จะเข้าร่วมโครงการ ได้แก่
 • 1. Robinhood
 • 2.  foodpanda
 • 3. Grab
 • 4. Gojek
 • 5. Line Man
ลดค่า GP เหลือ 25% ในภาพรวม ยกเว้น Robinhood ไม่คิดค่า GP และ foodpanda ไม่คิดค่า GP สำหรับร้านใหม่
สำหรับผู้บริโภค จะมีการลดราคาอาหารที่ขายผ่านแพลตฟอร์มทั้ง 5 แพลตฟอร์มสูงสุด 60% และจะลดค่าขนส่ง 4 แพลตฟอร์ม ใน 3-5 กิโลเมตรแรก ลดสูงสุดจาก 40 บาท เหลือ 0 บาท ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับค่า GP ส่วนค่าอาหารจะลดทั่วประเทศ
ประเด็นที่ 2 จัดโครงการแมตชิ่งเงินกู้ให้กับร้านอาหารทั่วประเทศ
โดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นตัวกลางช่วยร้านอาหารสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
 • 1. SME D Bank
 • 2. ธนาคารกรุงไทย
 • 3. ธนาคารออมสิน
 • 4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • 5. ธ.ก.ส.
 • 6. บสย.
มีการจัด 2 กิจกรรม คือ 1. ให้สถาบันการเงินให้ข้อมูลกับร้านอาหารที่สนใจเข้าถึงแหล่งเงินกู้วันที่ 1-6 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ และต่างจังหวัดจะให้พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้ดำเนินการให้ร้านอาหารที่สนใจสอบถามข้อมูลจากสถาบันการเงิน และ 2. จะมีการจับแมตชิ่งให้ยื่นเรื่องเพื่อขอกู้เงินตามเงื่อนไขทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ ในวันที่ 7-20 มิถุนายน 2564
เพื่อช่วยให้ร้านอาหารในช่วงวิกฤตโควิด ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำและปลอดหลักทรัพย์ในบางกรณี โดยร้านอาหารที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ที่จดทะเบียนไว้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นนิติบุคคล 15,967 ร้าน และบุคคลธรรมดา 103,000 ร้าน รวมแล้ว 118,967 ร้าน โดยผู้ประกอบการแพลตฟอร์มจะสูญเสียรายได้ 250-350 ล้านบาท และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท