เปิดขั้นตอน ลงทะเบียน จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอพ เป๋าตัง

เปิดขั้นตอน ลงทะเบียนไทยร่วมใจ จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ผ่านแอพ เป๋าตัง

หลังจากประกาศ เปิดให้ประชาชนทั่วไปในกรุงเทพฯ ลงทะเบียนจองคิวในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด-19 นอกโรงพยาบาล ผ่าน 3 ช่องทาง อาทิ เว็บไซต์ ไทยร่วมใจ เซเว่นฯ และ แอพ เป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และลงทะเบียนได้ทุกวัน เวลา 06.00-22.00 น. นั้น

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ ได้เผยวิธีการลงทะเบียนผ่านแอพ เป๋าตัง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. เปิดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เลือกบริการ โครงการไทยร่วมใจ


2. กดแสดงความประสงค์ ฉีดวัคซีน


3. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข จากนั้นรับทราบข้อตกลง และกดยืนยัน


4. ระบุรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรับการจัดสรร อาทิ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทร เพื่อรับรหัส OTP หมายเลขบัตรประชาชน


5. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล


6. รอรับรหัส OTP เพื่อยืนยันรหัส 6 หลัก


7. ระบบจะส่ง SMS ยืนยันว่าได้รับข้อมูลลงทะเบียนแล้ว

ขั้นตอนการจองฉีดวัคซีน

1. เปิดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เลือกบริการ โครงการไทยร่วมใจ ด้านล่าง

2. ตรวจสอบสถานที่ วัน เวลา


3. เลือกสถานที่ วัน เวลา เพื่อนัดหมายฉีดวัคซีน


4. ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

วิธีการตรวจสอบการจองวัคซีน

1. เปิดแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เลือกบริการ โครงการไทยร่วมใจ ด้านล่าง
2. ตรวจสอบสถานที่ วัน เวลา สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 หรือตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีนได้ รวมถึงการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2

โดยเริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 7 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งได้เปิดสายด่วน โทร. 1516 เพื่ออำนวยความสะดวก ตอบคำถาม ให้คำแนะนำการใช้ระบบ โดยได้รับความร่วมมือจากค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ True, Dtac และ AIS ผนึกกำลังกันเข้ามาเป็น Call Center