ออมสินโอนเงินคนจนไปกว่า 1.2 ล้านราย เป็นเงิน 2.8 พันล้านบาท

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐกับธนาคารออมสิน พบมีข้อมูลและคุณสมบัติถูกต้อง จำนวนรวม 2,160,869 ราย โดยส่งข้อมูลดังกล่าวให้ธนาคารสืบค้นเลขบัญชีเงินฝากกับธนาคาร พบมีบัญชีแล้ว 1,286,820 ราย ซึ่งกระทรวงการคลังให้ธนาคารดำเนินการโอนเงิน เงินเข้าบัญชี

ทั้งนี้เมื่อคืนวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เป็นบัญชีไม่ใช่เกษตรกร 1,013,023 ราย แยกเป็นรายละ 3,000 บาท จำนวน 519,189 ราย เป็นเงิน 1,557,567,000 บาท และรายละ 1,500 บาท จำนวน 493,834 ราย เป็นเงิน 740,751,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,298,318,000 บาท และวันที่ 10 ธันวาคม โอนเงินให้บัญชีในส่วนที่เป็นเกษตรกรจำนวน 273,797 ราย แยกเป็นรายละ 3,000 บาท จำนวน 112,780 ราย เป็นเงิน 338,340,000 บาท และรายละ 1,500 บาท จำนวน 161,017 ราย เป็นเงิน 241,525,5000 บาท รวมทั้งสิ้น 579,865,500 บาท

“รวม 2 วัน ธนาคารโอนเงินให้ผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,286,820 ราย เป็นเงิน 2,878,183,500 บาท ในส่วนที่เหลือ 874,049 ราย ลูกค้าสามารถมาเปิดบัญชีกับธนาคารยังสาขาที่ลงทะเบียนไว้ หลังจากนั้นรอรับโอนเงินได้หลังจากเปิดบัญชีแล้วทันที โดยยังมีเวลาเนื่องจากการโอนเงินดังกล่าว กระทรวงการคลังกำหนดแล้วเสร็จ 30 ธันวาคม 2559” นายชาติชาย กล่าว

 

ที่มา มติชนออนไลน์