แจ้งปิดการจราจรถนนวิภาวดีรังสิตขาออก หน้าสถานีรถไฟดอนเมือง 10-12 ธ.ค. 4 ทุ่ม-ตี 4

ด้วยโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต จะดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานลอยคนข้ามระหว่าง ท่าอากาศยานดอนเมืองกับโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยจะมีการปิดการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิตขาออก จำนวน 2 ช่องจราจร บริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟดอนเมืองในช่วงเวลาดังนี้

– วันที่ 10 ธ.ค. 59 เวลา 22:00 น. ถึงวันที่ 11 ธ.ค. 59 เวลา 04:00 น.
– วันที่ 11 ธ.ค. 59 เวลา 22:00 น. ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 59 เวลา 04:00 น.

ท่าอากาศยานดอนเมือง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย