31 พ.ค.นี้ สธ.เปิดลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน กลุ่ม ปชช. ทั่วไปในต่างจังหวัด

31 พ.ค.นี้ สธ.เปิดลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน กลุ่ม ปชช. ทั่วไปในต่างจังหวัด

เว็บไซต์ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผยว่า การจัดสรรวัคซีนโควิด-19 เป็นไปตามหลักการทางการแพทย์

โดยช่วงที่มีการระบาด ประเทศไทยได้จัดหาวัคซีนโควิด-19 ในระยะเร่งด่วนมารองรับก่อนที่จะมีวัคซีนล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายน จัดสรรไปในพื้นที่ระบาด พื้นที่เศรษฐกิจ พื้นที่ท่องเที่ยว และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า โดยเปิดให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง รวม 16 ล้านคน ลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านระบบ “หมอพร้อม” ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

เพื่อรับการฉีดตั้งแต่เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม หากลงทะเบียนในช่วงเดือนมิถุนายนจะได้รับการฉีดวัคซีนในช่วงสิงหาคมเป็นต้นไป

สำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน หมอพร้อมได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการเปิดรับการลงทะเบียนฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เอง ไม่ผ่านระบบหมอพร้อม โดยกระทรวงสาธารณสุขจะจัดส่งวัคซีนให้ ทุกจังหวัดและกทม.ตามแผนการจัดสรร

“นอกจากระบบหมอพร้อม ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนผ่านช่องทางอื่นได้ ทั้ง อสม. โรงพยาบาล หรือช่องทางที่แต่ละจังหวัดกำหนดขึ้น ซึ่งไม่ว่าจะลงทะเบียนนัดหมายผ่านช่องทางใด เมื่อฉีดวัคซีนแล้วจะมีการส่งข้อมูลเข้ามาสู่หมอพร้อม เพื่อติดตามอาการภายหลังการฉีดวัคซีนและการออกใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นข้อมูลระดับประเทศ ที่จะใช้อ้างอิงเมื่อต้องติดต่อหรือเดินทางไปต่างประเทศ จึงมีความน่าเชื่อถือเพราะออกรับรองในนามของประเทศไทย” ดร.สาธิต กล่าว

ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ส่วนกรณีหน่วยงานองค์กรต่างๆ ที่จะนัดหมายฉีดวัคซีนให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามความพร้อมของแต่ละจังหวัด

โดยหน่วยงานจะต้องประสานโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาดำเนินการฉีดให้ ส่วนการมาลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนที่จุดฉีด ขึ้นอยู่กับหน้างาน และความพร้อมของแต่ละจังหวัดด้วย