ออมสิน เปิด มาตรการ ยกเว้น 6 ค่าธรรมเนียม ชดเชยลูกค้า กรณีแอพ MyMo ล่ม 

ออมสิน เปิด มาตรการ ยกเว้น 6 ค่าธรรมเนียม ชดเชยลูกค้า กรณีแอพ MyMo ล่ม

จากกรณีที่แอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสิน ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ธนาคารจึงออกมาตรการบรรเทาผลกระทบในระหว่างที่แอพ MyMo ยังทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการทางการเงินให้กับลูกค้า ดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการถอนหรือโอนเงินผ่านตู้ ATM ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร กรณีมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปก่อน ธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมในภายหลัง

2. ค่าธรรมเนียมบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิมทุกกรณี ทุกประเภทบัตร

3. ค่าธรรมเนียมการฝากถอนเงินต่างสาขาภายในธนาคารของเงินฝากทุกประเภท

4. ค่าธรรมเนียมการให้บริการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

5. ค่าธรรมเนียมการออกสมุดบัญชีเล่มใหม่แทนเล่มเก่าทุกกรณี ยกเว้นการขอใบแจ้งความ และให้ออกสมุดบัญชีต่างสาขาได้

6. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี/ปีแรก ของบัตรเดบิตออมสิน อินสแตนท์

ธนาคารออมสิน ต้องขออภัยลูกค้าทุกท่านที่ได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการแอพ MyMo ในครั้งนี้ โดยธนาคารได้เร่งรัดบริษัทผู้ให้บริการระบบ MyMo และได้รับรายงานว่าอยู่ระหว่างเร่งหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด