เช็กกันยัง? เราชนะ เงินเข้าวันนี้ ผ่าน บัตรประชาชน-สวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเผย งวดโอนครั้งต่อไป

เช็กกันยัง? เราชนะ เงินเข้าวันนี้ ผ่าน บัตรประชาชน-สวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมเผย งวดโอนครั้งต่อไป

วันที่ 21 พ.ค. 2564 กระทรวงการคลัง ได้โอนเงินจากมาตรการเราชนะให้ผู้มีสิทธิในกลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบางที่จะโอนเงินผ่านบัตรประชาชน โดยทั้ง 2 กลุ่มจะได้รับโอนเงินรวม 2 งวด งวดละ 1,000 บาท ดังนี้

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  • วันที่ 21 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 28 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง)

  • วันที่ 21 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 28 พ.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท