ขึ้นแท็กซี่ต้องระวัง! 5 จุดสัมผัสร่วม ควรทำความสะอาดบ่อยๆ ลดเสี่ยงติดเชื้อ

ขึ้นแท็กซี่ต้องระวัง! 5 จุดสัมผัสร่วม ควรทำความสะอาดบ่อยๆ ลดเสี่ยงติดเชื้อ

เว็บไซต์ กรมอนามัย เผยข่าว นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงการเฝ้าระวังสถานการณ์ โควิด-19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัน กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ถือเป็นอีกกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีการให้บริการผู้โดยสารในทุกๆ วัน หากไม่ป้องกันอาจเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อไปยังผู้โดยสาร หรือเป็นผู้ที่เสี่ยงรับเชื้อได้ง่าย

จึงจำเป็นต้องมีการป้องกันและสร้างสุขอนามัยที่ดีอย่างเข้มข้น หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายเท่ากับหรือมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้แจ้งงดเช่ารถ และไปพบแพทย์ทันที และขณะที่ให้บริการ

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย

“ผู้ขับรถแท็กซี่และผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในรถแท็กซี่ หมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ หรือทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หลังการใช้บริการทุกครั้ง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 รวมทั้งจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการแก่ผู้โดยสารด้วย” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

นอกจากนี้ ควรเช็ดทำความสะอาดพื้นผิว 5 จุดเสี่ยงที่มีผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ ได้แก่

1) ที่จับบริเวณประตู

2) ที่จับเหนือหัวผู้โดยสาร

3) เบาะนั่ง

4) ที่เท้าแขน 

5) กระจกภายในรถ

โดยเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ ทุกครั้งที่ผู้โดยสารลงจากรถเพื่อทำลายเชื้อโรค