20 พ.ค.นี้ คลัง เตรียมโอน เราชนะ-ม.33 เรารักกัน 2 งวด รวม 2 พันบาท

20 พ.ค.นี้ คลัง เตรียมโอน เราชนะ-ม.33 เรารักกัน 2 งวด รวม 2 พันบาท สะสมยอดใช้จ่ายได้ ถึง 30 มิ.ย.64

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว หลังจากที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกเดือนเม.ย. เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา

โดยเพิ่มวงเงินให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการ “เราชนะ” และ “ม.33 เรารักกัน” อีกคนละ 2,000 บาท แบ่งจ่าย 2 งวด งวดละ 1,000 บาท ดังนี้

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” วันที่ 20 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 27 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 28 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการเราชนะ : โอนเงินเข้าบัตรประชาชน (กลุ่มเปราะบาง) วันที่ 21 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 28 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท

โครงการ ม.33 เรารักกัน : โอนเงินเข้าแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” วันที่ 24 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท และวันที่ 31 พ.ค.64 : จำนวน 1,000 บาท

โดยทุกโครงการสามารถสะสมยอดใช้จ่ายได้ถึง วันที่ 30 มิ.ย.64

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังเตรียมดำเนินการอีก 4 มาตรการ หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยจะเริ่มในเดือน ก.ค.-ธ.ค.64 ได้แก่

  • คนละครึ่ง เฟส 3
  • โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • โครงการ “เพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ”
  • โครงการ “ยิ่งใช้ ยิ่งได้”

ซึ่งทั้ง 4 มาตรการนี้ ประชาชนสามารถเลือกเข้าร่วมได้เพียง 1 คนต่อ 1 โครงการ เท่านั้น