แม็คโคร ขานรับภาครัฐ ประเดิม เชียงใหม่ เป็นจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ

แม็คโคร ขานรับภาครัฐ ประเดิม เชียงใหม่ เป็นจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเฉพาะกิจ สาขาแรก

คุณศิรดา พฤกษตระกูล ผู้จัดการเขต แม็คโคร สาขาภาคเหนือ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาครัฐช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงโดยเร็ว

ล่าสุด แม็คโคร สาขาเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการเป็นจุดรับลงทะเบียนเฉพาะกิจ ให้กับ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ก่อนรอการฉีดวัคซีนในลำดับต่อไป

“แม็คโคร เชื่อมั่นว่า การร่วมแบ่งเบาการดำเนินงานของภาครัฐ  ในการแก้ปัญหาวิกฤตโควิด-19 จะทำให้เกิดการกระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ซึ่งแม็คโคร สาขาเชียงใหม่  มีความพร้อมที่ช่วยภาครัฐเป็นจุดลงทะเบียนเฉพาะกิจ อำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ที่ไม่สะดวกในการลงทะเบียนผ่าน ‘หมอพร้อม’ ด้วยตนเอง เพียงนำบัตรประชาชนและใบรับรองแพทย์ (กรณี 7 กลุ่มโรคที่ไม่พบชื่อในระบบ) มายื่นลงทะเบียนและจองวันฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ ที่สำคัญขอให้มั่นใจได้ในเรื่องความปลอดภัย เนื่องจาก แม็คโครทุกสาขาได้ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเข้มข้น ภายใต้มาตรฐานสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 ‘THAI STOP COVID Plus’ รอบใหม่ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข” คุณศิรดา กล่าว

อีกทั้งที่ผ่านมา แม็คโครได้ทยอยส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ – สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพ ในการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE ให้แก่ โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท  เพื่อส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19