วิกฤตมาไม่หวั่น! เปิดโพล สินค้าขายดี เติบโตสูงในช่วงเกิดโควิด

วิกฤตมาไม่หวั่น! เปิดโพล สินค้าขายดี เติบโตสูงในช่วงเกิดโควิด

เว็บไซต์ ธนาคารกรุงเทพ เผยข้อมูลว่า รายงานข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก BrandIQ Flash Insights โดย aCommerce ผู้นำด้านการให้บริการแพลตฟอร์มและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ระบุหมวดธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่มีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดหลังเกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ซึ่งรายงานภาพรวมทางธุรกิจที่ฉับไวและบอกถึงแนวโน้มต่างๆ ที่กำลังขยายตัวในอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซของเมืองไทย อาทิ

– บัตรกำนัลดิจิทัล (Digital Vouchers) ในเมืองไทยมีอัตราการเติบโตถึง +1,273% นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากเพื่อเพิ่มยอดขาย โปรแกรมบัตรกำนัลยังมอบทางออกให้แก่แบรนด์สินค้าในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากสินค้าคงคลัง ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19

– การปรุงอาหารเองที่บ้าน เนื่องจากคนไทยจำนวนมากต้องทำกิจวัตรเดิมๆ อยู่ภายในบ้านหลังเกิดการระบาด จึงทำให้มักปรุงอาหารรับประทานเอง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไม่ได้มีสาเหตุจากผู้บริโภคซึ่งทำงานที่บ้านจำเป็นต้องรับประทานอาหารเช้าและกาแฟที่บ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เป็นเพราะพวกเขายังรู้สึกไม่ปลอดภัยในการไปร้านอาหารด้วย

ก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อตู้เย็นและอุปกรณ์ทำอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยหมวดสินค้าของชำในตลาดออนไลน์ที่เป็น ผลิตภัณฑ์นมและอาหารแช่เย็น เติบโตขึ้นถึง 2,637% สินค้าอาหารแห้งและอาหารบรรจุสำเร็จ ซึ่งโตขึ้น 389% ตลอดจน สินค้าธัญพืช อาหารเช้าและผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง เติบโต 271%

รายงานของปีที่ผ่านมา ยังระบุถึงการเติบโตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วของหมวด สินค้าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเฟอร์นิเจอร์ ที่มีแนวโน้มยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพราะผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความสุขสบายและสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง

รายงานฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของอุปสงค์ต่อหมวดสินค้า งานศิลปะและงานฝีมือสำหรับเด็ก ซึ่งหมวดนี้ยังครอบคลุมถึงกิจกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้ในขณะที่พวกเขาเรียนหนังสืออยู่ที่บ้าน

BrandIQ อธิบายว่า อัตราการเติบโตของหมวดสินค้าเหล่านี้ในภาพรวม ส่วนหนึ่งเกิดจากข้อจำกัดในการทำกิจกรรมนอกบ้าน และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความจำเป็นของผู้ค้าปลีกที่ต้องการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือธุรกิจต่างๆ จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคซึ่งกระตุ้นทุกสิ่งให้เกิดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องดำเนินการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัลและธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซ