20 และ 24 พ.ค. นี้! โอน เราชนะ – ม33เรารักกัน เพิ่ม 2 พันบาท งวดแรก

20 และ 24 พ.ค. นี้! โอน เราชนะ - ม33เรารักกัน เพิ่ม 2 พันบาท งวดแรก
20 และ 24 พ.ค. นี้! โอน เราชนะ - ม33เรารักกัน เพิ่ม 2 พันบาท งวดแรก

20 และ 24 พ.ค. นี้! โอน เราชนะ – ม33เรารักกัน เพิ่ม 2 พันบาท งวดแรก

เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยว่า คลังเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาของโควิด-19 เพิ่มคนละ 2,000 บาท ในโครงการเราชนะ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์หน้า (11 พฤษภาคม)

พร้อมกับกำหนดแผนโอนเงินเยียวยาโควิดแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคน และโครงการม.33 เรารักกัน จำนวน 9.27 ล้านคน โดยแบ่งการจ่ายเงินเป็น 2 งวด งวดละ 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้ และให้ใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โครงการเราชนะ กลุ่มผู้ใช้แอพ เป๋าตัง โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

ส่วนโครงการเราชนะ กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ กลุ่มเปราะบางผู้ใช้บัตรประชาชน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ขณะที่โครงการ ม.33 เรารักกัน โอนงวดแรก 1,000 บาท วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 โอนงวดสอง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564