ยกระดับป้องกันโควิด เพิ่ม 4 ข้อปฏิบัติ กลุ่มดีลิเวอรี่ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

ยกระดับป้องกันโควิด เพิ่ม 4 ข้อปฏิบัติ กลุ่มดีลิเวอรี่ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

​วันที่ 5 พ.ค.64 เว็บไซต์ มติชนออนไลน์ รายงานข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากที่มีการแชร์ข้อความที่พาดพิง ถึงการระบาดของคลัสเตอร์คลองเตยว่า ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ที่อยู่ในชุมชนประกอบอาชีพหลักคือเป็นพนักงานส่งอาหารดีลิเวอรี่ และขอให้งดใช้บริการเหล่านี้เพราะอาจส่งผลให้นำเชื้อไปสู่คนอีกครอบครัวหนึ่ง ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง ซึ่งอาจสร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนที่ใช้บริการสั่งอาหารจากนอกบ้านได้

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยและกังวลต่อความมั่นใจในการใช้บริการของประชาชนผู้บริโภค จึงมอบให้กรมอนามัย จัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการดีลิเวอรี่ ได้แก่ Minor food, Grab, Gojek, Food Panda และ Lalamove เพื่อทำความเข้าใจต่อประเด็นที่เกิดขึ้น

นพ.สุวรรณชัย
นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการและพนักงานส่งอาหารดีลิเวอรี่ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดขณะนี้ จำเป็นต้องยกระดับมาตรการความปลอดภัย โดยเพิ่มการปฏิบัติ 4 ข้อหลัก คือ

  • 1. เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19
  • 2. มีการคัดกรองพนักงานรับส่งอาหารอย่างจริงจังทุกวัน
  • 3. มีระบบการติดตามอาการป่วยและพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงาน โดยอาจเลือกใช้การประเมินผ่านเว็บไซต์ Thai save Thai
  • 4. มีการจัดทำ Timeline ของพนักงานในการจัดส่งอาหารแต่ละวัน

อีกทั้งติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรค และให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์แก่ผู้ขนส่งอาหาร เมื่อไปส่งอาหารให้ลูกค้า ขอให้ใช้วิธีการส่งอาหารแบบ Personal distancing ยืนห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร และห้ามวางอาหารบนพื้น

ต้องลงทะเบียนกับผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารแบบดีลิเวอรี่ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้านอาหาร ก่อนและหลังการส่งอาหารให้ผู้สั่งซื้ออาหารด้วย รวมทั้งหลังเข้าห้องส้วม หลังจับสิ่งสกปรก หรือจับเงิน และ คอยสังเกตอาการตนเอง หากพบมีความเสี่ยง ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

ด้านร้านอาหารที่ให้บริการอาหารในรูปแบบดีลิเวอรี่ ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารปรุงสำเร็จต้องปรุงสุกใหม่ ส่วนอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงสุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส นานกว่า 5 นาที หลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก

และผู้สั่งซื้ออาหาร หรือผู้บริโภค ให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เช่น กล่องหรือโต๊ะแบบพับได้ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เมื่อออกมารับอาหาร และให้ยืนห่างจากผู้ขนส่งอาหารอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือหลังการรับอาหารจากคนขนส่งอาหาร และควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี E-Payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดี เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน