ฟ้าทะลายโจร ถึงเวลาเปลี่ยนความสงสัย ช่วยกันพัฒนา ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชาติ

ฟ้าทะลายโจร ถึงเวลาเปลี่ยนความสงสัย ช่วยกันพัฒนา ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชาติ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3  ส่งผลกระทบกระจายวงกว้าง ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่สามารถจัดหาวัคซีนมาฉีดให้กับประชาชนได้ทั่วถึง สมุนไพร จึงถูกนำมาพูดถึงกันมาก ทั้งนำมาใช้ในการรักษาและป้องกัน

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้า กล่าวว่า เสียดายยาสมุนไพรไทยมาก ในช่วงเกิดโรคระบาดยิ่งน่าเสียดาย รัฐบาลควรทุ่มงบประมาณไปในการวิจัยและจดลิขสิทธิ์โดยเร่งด่วน สมุนไพรไทย เป็นวัตถุดิบชั้นเลิศ ตำรายาโบราณของไทยเป็นภูมิปัญญาไทยที่บรรพบุรุษไทยสั่งสมมาหลายร้อยปี และเป็นวัตถุดิบยาที่เกิดในสภาพแวดล้อมบนแผ่นดินไทยและเหมาะกับคนไทย คนเอเชียโดยธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ถ้ารัฐบาลไทยนำมาพัฒนาต่อยอด จะช่วยประชาชนได้มากและลดการพึ่งพายาต่างประเทศได้มหาศาล

“แต่โครงการดีๆ แบบนี้ ต้องการผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง เนื่องจากการซื้อยาต่างประเทศ เป็นขุมทรัพย์มหาศาลที่หอมหวน ชวนอนุมัติ จะสร้างภูมิปัญญาของชาติ ต้องสร้างจากผู้มีภูมิปัญญาเท่านั้น”

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้า

คือ คำกล่าวของรองหัวหน้าพรรคกล้า ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นขององค์กรหลักที่ค้นคว้า วิจัยและผลักดันให้มีการจดลิขสิทธิ์สมุนไพรมาอย่างต่อเนื่องอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่มองว่าถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลไทยจะต้องเร่งรัดอย่างจริงจัง

โดย ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ยาสมุนไพร มีคุณค่าในเชิงวัฒนธรรม และความสำคัญในการพึ่งตนเอง หากมองย้อนกลับไป คนไทยอยู่กันมาอย่างไรในสมัยก่อนทั้งๆ ที่ไม่มีองค์ความรู้การแพทย์ตะวันตก และในสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดในระลอกแรก ประเทศจีน ก็มีการนำงานวิจัยที่ตีพิมพ์ของประเทศจีนเกี่ยวกับประสบการณ์การนำยาจีนมาใช้

“หมอจีนไม่รู้หรอกว่า ในยาสมุนไพรมีสารสำคัญอะไร แต่เชื่อว่ามันจะสร้างกลไกการป้องกันตัวเองให้ร่างกาย ทำให้ขับไล่เชื้อได้ดีขึ้น พอใช้ได้ผลก็มีนักวิจัยคนอื่นๆ มาเอาไปศึกษาต่อในหลอดทดลอง กระทั่งพบว่าช่วยต้านฤทธิ์ไวรัสโคโรนา 2019 ได้ โดยคนของเขาไม่มีคำถามที่สงสัย แต่วันนี้คนไทย กำลังตั้งคำถามกับ ฟ้าทะลายโจร ว่ามีงานวิจัยหรือเปล่า แค่งานวิจัยในหลอดทดลอง หรือการเคสไม่กี่ราย จะใช้อ้างอิงได้หรือ” ภญ.ดร.ผกากรอง กล่าว

และว่า  ขณะที่ชาวตะวันตกไม่มีประสบการณ์ในการใช้ เขายังคิดทำขาย มีผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ทั้งรักษาและเสริมภูมิคุ้มกัน มีการกล่าวถึงประเทศเล็กๆ อย่างบ้านเรา ว่ามีการนำฟ้าทะลายโจรมาใช้ในผู้ป่วยโควิด-19 ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะเปลี่ยนความสงสัย เป็นการช่วยกันลงมือทำ การพัฒนาสมุนไพร เหมือนการปลูกต้นไม้ เราอยากกินผล แต่ไม่เคยรดน้ำพรวนดินเราจะเอาผลจากไหน

ภญ.ดร.ผกากรอง ขวัญข้าว

“ทุกวันนี้สังคมไทย โดยเฉพาะแวดวงวิชาการ สนใจแต่เพียงว่า งานวิจัยต้องตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งเราไม่ปฏิเสธว่ามันจำเป็นต่อการพัฒนาองค์ความรู้ แต่วันนี้ต้องกลับมามองว่าสิ่งที่เราทำๆ กันนั้น ประชาชนในประเทศได้อะไร ทำไมไม่คิดใหม่ ว่าจะช่วยประเทศเราคนละไม้ละมืออย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ที่รัฐบาลจะสนับสนุนให้นักวิจัยทำงานกับตลาด เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศชาติ ต้องเริ่มทำแต่วันนี้ ถ้าไม่เริ่ม คราวหน้ามีโรคใหม่ ก็ไม่มีอะไรใช้ และจะจบด้วยว่าเรายังไม่มีงานวิจัย” ภญ.ดร.ผกากรอง ระบุ