โลตัส ประกาศ จ้าง พนง.ร้านอาหาร ศูนย์การค้าโลตัส เข้าทำงานชั่วคราว

โลตัส ประกาศ จ้าง พนง.ร้านอาหาร ศูนย์การค้าโลตัส เข้าทำงานในไฮเปอร์มาร์เก็ตชั่วคราว

หลังจากมีการออกมาห้าม ไม่ให้ลูกค้ารับประทานอาหารในร้าน และให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของพนักงานในร้านอาหาร

โลตัส จึงริเริ่มโครงการจ้างงานพนักงานร้านอาหารในพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัส ทั้ง 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ เพื่อปฏิบัติงานในไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือพนักงานร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบให้สามารถมีรายได้ยังชีพ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

นอกจากช่วยเหลือพนักงานร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบแล้ว โลตัสได้เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็น โดยเฉพาะอาหารสดและอาหารแห้ง รวมถึงจัดให้มีสินค้าอาหารสดเพิ่มที่ร้านขนาดเล็ก โลตัส เอ็กซ์เพรส และโก เฟรช และได้ลดและตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อช่วยลูกค้าและประชาชนประหยัดค่าใช้จ่ายท่ามกลางผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19