สร้างอาชีพจากผักตบชวา ทำได้สารพัด ปุ๋ย พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ ถ่านดับกลิ่น

สร้างอาชีพจากผักตบชวา ทำได้สารพัด ปุ๋ย พวงหรีด ดอกไม้จันทน์  ถ่านดับกลิ่น

ยกขึ้นมาจากคลอง เพื่อลดปัญหาน้ำเสีย แถมยังนำไปสร้างอาชีพ ด้วยการแปรรูปทำได้สารพัด ทั้ง ปุ๋ย พวงหรีด ดอกไม้จันทน์  ถ่านดับกลิ่น โดย ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกับ อบจ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ชุมชนเมืองเอก นำทีมปฏิบัติการนำผักตบชวา ที่ลอยอยู่ในคลองชุมชนเมืองเอก ขึ้นจากแหล่งน้ำ เพื่อช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและความสะอาดของแหล่งน้ำ เป็นการป้องกันการเน่าเสียของน้ำ อีกทั้งยังช่วยป้องกันโรคจากยุงและอันตรายจากสัตว์เลี้อยคลานที่มาตามผักตบชวา

ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดร.นเรฏฐ์  กล่าวต่อว่า หลังจากนั้น ผักตบชวาที่นำขึ้นมาจากแหล่งน้ำ จะถูกนำไปเป็นวัตถุดิบในการนำไปใช้ในโครงการที่มหาวิทยาลัยรังสิต  ร่วมมือกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่นักศึกษา แกนนำ และคนในชุมชนหลักหก ตัวอย่างโครงการที่ทำร่วมกัน ได้แก่ การผลิตถ่านจากผักตบชวา การผลิตเซรามิกดับกลิ่นจากถ่านผักตบชวา การปลูกเห็ดจากปุ๋ยผักตบชวา การผลิตดอกไม้จันทน์และพวงหรีดจากผักตบชวา เป็นต้น

“มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ในหมู่บ้านเมืองเอก โครงการพลิกโฉมหลักหก สร้างอาชีพ สร้างรายได้ นอกจากจะช่วยให้นักศึกษาและคนในชุมชนหลักหกมีอาชีพและรายได้ที่ดีแล้ว โครงการดังกล่าวยังมีส่วนในการปรับสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหลักหก และต้องขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยที่ช่วยกันอย่างเต็มกำลังความสามารถ” รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.รังสิต กล่าว