อนาคตอันใกล้ อาจต้องใช้บ้านเป็นสถานที่รักษา เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาล

อนาคตอันใกล้ อาจต้องใช้บ้านเป็นสถานที่รักษา เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาล

เมื่อเร็วๆนี้ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดพื้นที่สนทนาผ่าน คลับเฮ้าส์ (Clubhouse) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็น การรับมือกับสถานการณ์โควิด ที่เปลี่ยนไป กับสมุนไพรจำเป็น โดยมีกูรูด้านสมุนไพร ร่วมแสดงความคิดเห็น อาทิ พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ดร.ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ประธานยุทธศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร

พญ.โศรยา กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 มีความจำเป็นที่ต้องนำการแพทย์แผนไทยที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ เข้ามาใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ความรู้ทั้งสองแผนจะทำให้คนไทยอยู่รอดปลอดภัยจากโควิด-19 ในส่วนของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำ ฟ้าทะลายโจร มาจ่ายให้  ผู้ป่วยตั้งแต่โควิดระบาดระลอกแรก รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงสูงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยด้วย  เนื่องจากประสบการณ์ในการใช้ยานี้มาก่อน และ งานวิจัยในปัจจุบันค่อนข้างสนับสนุนว่า หากเริ่มใช้ฟ้าทะลายโจรตั้งแต่ช่วงแรก จะช่วยให้คนไข้หายเร็วขึ้น และอาการไม่พัฒนาจนรุนแรง

ดร.ภญ.สุภาภรณ์ กล่าวว่า วิกฤตในขณะนี้ สิ่งจำเป็นต้องทำเร่งด่วน คือ 1. สร้างศักยภาพของประชาชน ให้มีทักษะด้านการดูแลตัวเอง เพราะในอนาคตอันใกล้ หากมีการระบาดต่อเนื่อง ผู้ติดเชื้ออาจจำเป็นต้องใช้พื้นที่บ้านเป็นสถานที่รักษา เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาล 2. การพัฒนาสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในภาวะวิกฤต ต้องทำอย่างต่อเนื่อง และใช้วิธีคิดและวิจัยที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของสมุนไพร ถึงแม้ไม่ได้ใช้ในวิกฤตนี้ ก็ได้ใช้ในวิกฤตหน้า

3. ในภาวะวิกฤตนี้ควรมี ฟ้าทะลายโจรและเครื่องเทศ เอาไว้ใช้สร้างเกราะคุ้มกันร่างกาย เพราะสมุนไพรมีองค์ประกอบสมุนไพรหลายชนิดที่ออกฤทธิ์กว้างขวาง หรือ multi-target effect 4. ภูมิปัญญาที่ได้จากการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีคุณค่า เทียบเท่ากับงานวิจัย ประเทศไทยควรให้ความสำคัญ ใช้เป็นฐานที่สำคัญในการศึกษาวิจัยผลิตภัณฑ์

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ กล่าวเสริมว่า หากเป็นการใช้สมุนไพรในครัวเรือน หรือการดูแลสุขภาพทั่วๆ ไป ประชาชนก็สามารถทำได้ แต่สิ่งสำคัญต้องรู้ว่า ต้องใช้การดูแลสุขภาพวิธีอื่นด้วย เช่น ใส่หน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือ พักผ่อนนอนหลับ ออกกำลังกาย และ กินอาหารที่ดี และเมื่อเป็นแล้ว ต้องมีความสามารถในการดูแลตนเองเบื้องต้น รวมทั้งการสังเกตอาการต่างๆ ว่าแย่ลง หรือดีขึ้น เมื่ออาการแย่ลง ต้องรีบติดต่อสายด่วนโควิด ทันที