ผ่อนบัตรไม่ไหว ควรทำอย่างไร? ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีคำแนะนำ 

ผ่อนบัตรไม่ไหว ควรทำอย่างไร? ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีคำแนะนำ 
ผ่อนบัตรไม่ไหว ควรทำอย่างไร? ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีคำแนะนำ 

ผ่อนบัตรไม่ไหว ควรทำอย่างไร? ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีคำแนะนำ 

บัตรเครดิต เป็นเครื่องมือการชำระเงินที่ให้ประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ที่ใช้เป็น ในยุคโควิด มีผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้บัตรเครดิตของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลเกือบ 80% ใช้บัตรเครดิตโดยไม่จ่ายคืนเต็มจำนวนที่เรียกเก็บตามใบแจ้งยอดในแต่ละรอบบัญชี แต่ใช้วิธีการผ่อนจ่ายอย่างน้อยในอัตราขั้นต่ำตามเงื่อนไของผู้ให้บริการ ซึ่งไม่ผิดกติกาใดๆ และไม่กระทบประวัติทางการเงิน

แต่สิ่งที่ควรรู้จาก ‘การผ่อนจ่ายบางส่วน’ คือ

  1. ผู้ให้บริการบัตรจะเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา 16% ต่อปีของวงเงินบัตรที่ใช้ไป โดยคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่รูดบัตรจนถึงวันที่ชำระหนี้ ซึ่งยอดเงินที่ชำระหนี้ในแต่ละงวดจะถูกนำ​ไปหักอัตราดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือจึงนำไปตัดเงินต้นที่ค้างชำระ

ตัวอย่างหนี้บัตรที่ผ่อนจ่ายขั้นต่ำ 5% ของยอดเรียกเก็บ ต้องใช้เวลาประมาณ 7 ปี จึงจะสามารถจ่ายหนี้ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีแรกได้หมด ซึ่งถ้ารอบบัญชีที่ 2,3,4,… ยังคงพฤติกรรมการจ่ายหนี้เช่นเดิม โอกาสการคืนหนี้ได้หมดจะยิ่งเลือนลางจากการทบทวีของเงินต้นและดอกเบี้ย

2. หากยังเป็นลูกหนี้ดีแต่เริ่มขาดสภาพคล่อง (แต่ยังเป็นหนี้ปกติ ไม่เป็นเอ็นพีแอล หรือค้างชำระเกิน 3 เดือน ณ วันที่ขอเข้าโครงการ) สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อเข้ามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย โดยเปลี่ยนหนี้บัตรเป็นสินเชื่อเงินก้อน ผ่อนชำระ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 12% ได้ โดยไม่เสียประวัติเครดิตบูโร

3. เมื่อโควิดทำให้การผ่อนจ่ายแม้กระทั่งขั้นต่ำกลายเป็นเรื่องยาก ลองเข้ามหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งปัจจุบันขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของทั้งแบงก์ชาติ สำนักงานศาลยุติธรรม และกรมบังคับคดี ร่วมกับสถาบันการเงิน 23 แห่ง เพื่อปรับโครงสร้างหนี้จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะดูจากสถานะหนี้และความสามารถในการผ่อนรายเดือนในปัจจุบัน

โดยหากเป็นเอ็นพีแอลแล้ว (ก่อนวันที่ 1 ก.พ. 64) ทั้งก่อนถูกฟ้องและอยู่ระหว่างการฟ้องร้องของสถาบันการเงิน ขอผ่อนจ่ายเฉพาะส่วนเงินต้นได้นานถึง 10 ปี ด้วยดอกเบี้ยเพียง 4-7% โดยดอกเบี้ยค้างยกให้เมื่อจบสัญญา ขณะที่หากเป็นคดีแดงที่ศาลตัดสินและมีคำพิพากษาบังคับคดีแล้ว ขอจ่ายเฉพาะเงินต้นโดยเลือกได้ 3 เดือน 3 ปี และ 5 ปี โดยดอกเบี้ยค้างยกให้เมื่อจบสัญญา

าพจาก https://www.freepik.com/