28 เม.ย.นี้ ขสมก. เตรียมปรับลดเที่ยววิ่งรถทุกประเภท

28 เม.ย.นี้ ขสมก. เตรียมปรับลดเที่ยววิ่งรถทุกประเภท เฉพาะเส้นทางที่มีคนใช้บริการลดลง ขานรับนโยบายคุมโควิด

วันที่ 27 เม.ย.64 เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว คุณสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผอ.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. เผย เตรียมปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งรถโดยสาร ทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.64 เป็นต้นไป

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศเรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการในปัจจุบันที่มีจำนวนลดลง

เนื่องจากหลายหน่วยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานอยู่ที่บ้าน (Work From Home) และสถานศึกษา มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์

ขสมก. จะปรับลดจำนวนเที่ยววิ่ง เฉพาะเส้นทางที่มีผู้ใช้บริการลดลง ส่วนเส้นทางที่มีจำนวนผู้ใช้บริการเท่าเดิม จะไม่มีการปรับลดจำนวนเที่ยววิ่งแต่อย่างใด