เปิดขั้นตอน การจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์ หมอพร้อม ดีเดย์ 1 พ.ค. 64 นี้

เปิดขั้นตอน การจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์ หมอพร้อม ดีเดย์ 1 พ.ค. 64 นี้
เปิดขั้นตอน การจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านไลน์ หมอพร้อม ดีเดย์ 1 พ.ค. 64 นี้

วันที่ 26 เม.ย. 2564 เพจ ไทยคู่ฟ้า ได้โพสต์คลิปวิดีโอ สอนการใช้งาน การจองฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่าน LINE Official Account หมอพร้อม ด้วยฟังก์ชั่นง่ายๆ ที่สามารถเลือกวัน เวลา และโรงพยาบาลที่ต้องการเข้ารับการฉีดได้ โดยจะเปิดให้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 1 พ.ค. 64 นี้ 

สำหรับ “หมอพร้อม LINE Official Account v.2” มีการทำงาน 12 ฟังก์ชั่น ดังนี้

ฟังก์ชั่นที่ 1 กดเพิ่มเพื่อนและลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม

ฟังก์ชัน 1
ฟังก์ชั่นที่ 1

– กดเมนูลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 กดยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ LINE OA หมอพร้อม จากนั้นกดยินยอมให้หมอพร้อมส่งการแจ้งเตือน จากนั้นกดรับทราบคำชี้แจงการรับวัคซีนโควิด-19 เสร็จแล้วให้กรอกเลขบัตรประชาชน

ฟังก์ชัน 1
ฟังก์ชั่นที่ 1

*กรณีไม่มีข้อมูลในระบบ ให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ และกดบันทึก จากนั้นกรอกข้อมูลส่วนตัว และกดบันทึก เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว หน้าจอจะขึ้นยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ โดยจะมีข้อความการลงทะเบียนสำเร็จส่งมา

ฟังก์ชัน 1
ฟังก์ชั่นที่ 1

ฟังก์ชั่นที่ 2 เพิ่มบุคคลอื่น

ฟังก์ชัน 2
ฟังก์ชั่นที่ 2

– ให้กดเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นกรอกเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ หน้าจอจะขึ้นยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ โดยจะมีข้อความการลงทะเบียนสำเร็จส่งมา

ฟังก์ชัน 2
ฟังก์ชั่นที่ 2

ฟังก์ชั่นที่ 3 ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

ฟังก์ชัน 3
ฟังก์ชั่นที่ 3

– กดเมนูลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 จากนั้นกดปุ่มลงทะเบียนรับวัคซีน หน้าจอยืนยันลงทะเบียนรับวัคซีน

ฟังก์ชัน 3
ฟังก์ชั่นที่ 3

ฟังก์ชั่นที่ 4 จองคิวฉีดวัคซีน

ฟังก์ชัน 4
ฟังก์ชั่นที่ 4

– กดจองคิวฉีดวัคซีน กดรับสิทธิ จากนั้นทำแบบคัดกรองและกดบันทึก หน้าจอจะแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเรียบร้อยแล้ว จากนั้นกดยินยอม 

ฟังก์ชัน 4
ฟังก์ชั่นที่ 4

จากนั้นกดเลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีนและกดยืนยัน หน้าจอยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จ จากนั้นมีข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19

ฟังก์ชัน 4
ฟังก์ชั่นที่ 4
ฟังก์ชัน 4
ฟังก์ชั่นที่ 4

ฟังก์ชั่นที่ 5 เปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีน

ฟังก์ชัน 5
ฟังก์ชั่นที่ 5

– กรณีเปลี่ยนการจองคิวฉีดวัคซีน ให้กดเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 กดเปลี่ยนการจอง จากนั้นกดเลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีนและกดยืนยัน หน้าจอจะขึ้นยืนยันการจองฉีดวัคซีนสำเร็จ จะได้รับข้อความยืนยันนัดหมาย การรับวัคซีนโควิด-19 (ใหม่) และข้อความแจ้งยกเลิกนัดหมาย

ฟังก์ชัน 5
ฟังก์ชั่นที่ 5

ฟังก์ชั่นที่ 6 แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

ฟังก์ชัน 6
ฟังก์ชั่นที่ 6

ฟังก์ชั่นที่ 7 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

ฟังก์ชัน 7
ฟังก์ชั่นที่ 7

– หลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

ฟังก์ชั่นที่ 8 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

ฟังก์ชัน 8
ฟังก์ชั่นที่ 8
ฟังก์ชัน 8
ฟังก์ชั่นที่ 8

ฟังก์ชั่นที่ 9 แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

ฟังก์ชัน 9
ฟังก์ชั่นที่ 9

ฟังก์ชั่นที่ 10 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

ฟังก์ชัน 10
ฟังก์ชั่นที่ 10

ฟังก์ชั่นที่ 11 การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน

ฟังก์ชัน 11
ฟังก์ชั่นที่ 11

ฟังก์ชั่นที่ 12 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2

 

ฟังก์ชัน 12
ฟังก์ชั่นที่ 12
ฟังก์ชัน 12
ฟังก์ชั่นที่ 12