ดร.อาทิตย์ ขอร่วมมือสภาหอการค้าฯ วางแผนกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ

ดร.อาทิตย์ ขอร่วมมือสภาหอการค้าฯ วางแผนกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ออกประกาศร่วมมือกับสภาหอการค้าไทย สนับสนุนการเตรียมตัวและวางแผนการกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ มีรายละเอียดว่า ด้วยการประชุมระหว่างหอการค้าไทยกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทใหญ่กว่า 40 บริษัทจากทุกกลุ่มธุรกิจของไทย หอการค้าไทยและเครือข่ายภาคเอกชน จะช่วยสนับสนุนภาครัฐในการกระจายวัคซีนที่ภาครัฐจัดซื้อมาให้เกิดประสิทธิภาพและทั่วถึงมากที่สุด โดยแนวทางการสนับสนุนภาครัฐในการกระจายวัคซีนที่ภาครัฐจัดซื้อมาให้เกิดประสิทธิภาพและทั่วถึงมากที่สุด โดยจะเริ่มที่กรุงเทพฯ เป็นตัวอย่างจังหวัดแรก และการเปิดให้เอกชนมีส่วนร่วมในการเจรจาซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติมนั้น

มหาวิทยาลัยรังสิต รู้สึกชื่นชมและเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวอย่างยิ่ง จึงประสงค์ขอร่วมสนับสนุนการเตรียมวางแผนกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ  และด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตเอง  มีความพร้อมทั้งด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ สามารถรองรับระบบสนับสนุนการเตรียมกระจายวัคซีน และการติดตามเฝ้าระวังได้อย่างเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทั้งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังพร้อมสนับสนุนอาจารย์ แพทย์  พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล รวมทั้งบุคลากรที่จะช่วยดูแลการกระจายวัคซีน การฉีดวัคซีน รวมทั้งเฝ้าระวังอาการแทรกซ้อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่เพียงด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ยังมีภูมิทัศน์ สถานที่กว้างขวาง งดงาม สะอาดและถูกสุขลักษณะ สามารถจัดแบ่งพื้นที่อำนวยความสะดวกกับการเตรียมตัว การวางแผนการฉีดวัคซีน และการดูแลรักษาต่อเนื่องได้อย่างเป็นระบบครบวงจร

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอร่วมสนับสนุนการเตรียมตัว และวางแผนการกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ โดยยินดีรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาและบริหารวัคซีน ร่วมกับสภาหอการค้าไทย ทั้งนี้ จะปฏิบัติตามเกณฑ์และแนวทางที่กำหนด โดยมีเป้าหมายจะรับผิดชอบการฉีดวัคซีนให้นักศึกษา บุคลากร ครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวนโดยประมาณ 50,000 คน