เผย 10 อันดับตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากกว่า 2 แสนอัตรา พนักงานจัดส่งสินค้า ติดโผ

เผย 10 อันดับตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากกว่า 2 แสนอัตรา พนักงานจัดส่งสินค้า ติดโผ
เผย 10 อันดับตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากกว่า 2 แสนอัตรา พนักงานจัดส่งสินค้า ติดโผ

เผย 10 อันดับตำแหน่งงานที่นายจ้างต้องการมากกว่า 2 แสนอัตรา พนักงานจัดส่งสินค้าติดโผ

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง ตลอดจนมาตรการลาพักโดยไม่จ่ายเงินเดือนจำนวนมาก

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานข่าว รัฐบาลมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นแบบเชิงรุก โดยได้มอบหมายให้ กระทรวงแรงงาน ติดตามตำแหน่งงานว่างเพื่อรองรับปัญหาการว่างงาน

ซึ่งขณะนี้ ได้รวบรวมตำแหน่งงานว่างทั้งงานประจำและงานพาร์ตไทม์ จากนายจ้าง/สถานประกอบการที่ยังมีความต้องการจ้างงานแบบเต็มเวลา จำนวน 225,207 อัตรา โดยตำแหน่งงานว่าง 10 อันดับแรกที่นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องการมากที่สุด ได้แก่

  • แรงงานด้านการผลิต
  • แรงงานในด้านการผลิตต่างๆ, แรงงานทั่วไป
  • แรงงานด้านการประกอบอื่นๆ
  • ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่นๆ
  • พนักงานขาย และผู้นำเสนอสินค้าอื่นๆ
  • พนักงานบริการลูกค้า
  • พนักงานจัดส่งสินค้าอื่นๆ
  • ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า (เส้นใย, เสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ)
  • ตัวแทนขายผลิตภัณฑ์
  • เจ้าหน้าที่คลังสินค้าอื่นๆ

ผู้ว่างงานที่ประสงค์จะหางานทำ สามารถเลือกสมัครงานผ่านช่องทางการให้บริการจัดหางานรูปแบบออนไลน์ด้วยตนเอง ได้ที่เว็บไซต์ smartjob.doe.go.th หรือ www.ไทยมีงานทำ.com เพื่อลดการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กรณีที่ไม่สามารถใช้บริการแบบออนไลน์ได้ สามารถติดต่อขอรับบริการที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2