รพ.ราชทัณฑ์ ช่วยรับมือโควิด เปิดตรวจฟรี วันละ 100 เคส สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

รพ.ราชทัณฑ์ ช่วยรับมือโควิด เปิดตรวจฟรี วันละ 100 เคส สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ เผยข่าว ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์  กรมราชทัณฑ์ ประกาศ เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อโควิดฟรี ให้แก่ผู้มีความเสี่ยงสูง ทั้งเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ บุคลากรสังกัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจนประชาชนทั่วไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น

เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ และลดความแออัดให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งยังช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด

ผู้มีความเสี่ยงสูงที่มีประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด สามารถขอรับบริการได้ที่ หน้าตึกอำนวยการ ทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ เวลา 08.30-14.30 น. สำหรับประชาชนทั่วไปจะรับเพียงวันละ 100 เคส ส่วนผลการตรวจเชื้อโควิดจะแจ้งผ่านระบบ sms