ควรทำอย่างไร หากทราบผลว่า ติดเชื้อโควิด-19

ควรทำอย่างไร หากทราบผลว่า ติดเชื้อโควิด-19
ควรทำอย่างไร หากทราบผลว่า ติดเชื้อโควิด-19

ในช่วงที่โควิดกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง หากใครที่เข้ารับการตรวจแล้วทราบผลว่า ตนเองติดเชื้อโควิด-19 อันดับแรก ให้ตั้งสติ และปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. เตรียมเอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน ผลตรวจโควิด
  2. โทร 1330, 1668, 1669 เพื่อแจ้งเรื่องเข้ารับการรักษา แจ้งรายละเอียดและเบอร์โทรศัพท์ของตนให้หน่วยงานที่รับเรื่อง
  3. งดออกจากที่พักหรือเดินทางข้ามจังหวัด (ฝ่าฝืนมีโทษผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 มาตรา 34)
  4. หากมีไข้ให้รับประทานยาพาราเซตามอลและเช็ดตัวเพื่อลดไข้
  5. สวมแมสก์ตลอดเวลาและแยกของใช้ส่วนตัว

อย่างไรก็ตาม เมื่อทราบว่าตัวเองติดโควิด-19 แล้ว ควรแจ้งไทม์ไลน์ให้ผู้อื่นทราบโดยเร็ว เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดได้รู้ตัว และประเมินความเสี่ยงของตัวเองว่าอยู่ในระดับไหน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง 

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข