ทำพาสปอร์ตได้ที่สถานีรถไฟฟ้าคลองเตยเริ่ม 9 ธ.ค.เป็นต้นไป

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์ค จำกัด (BMN) ร่วมกับ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เปิดให้บริการ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ 9 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป โดยจะเปิดทำการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ภายในสถานีรถไฟฟ้าคลองเตย บริเวณพื้นที่ Metro Mall

พิเศษ! สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการในวันที่ 9-20 ธ.ค. 2559 ที่ทำเรื่องขอหนังสือเดินทาง หรือต่อเล่มหนังสือเดินทาง รับฟรี! Passport Holder (จำนวนจำกัด) ทั้งนี้ ประชาชนสามารถลงทะเบียนขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าแบบออนไลน์ (Q-Online) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ https://www.passport.in.th/ หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2572-8442 หรือ เว็บไซต์ https://www.consular.go.th/ (เดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย)