ศบค. เคาะคำสั่ง ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด 14 วัน เริ่มคืนนี้

ศบค. เคาะคำสั่ง ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด 14 วัน เริ่มคืนนี้
ศบค. เคาะคำสั่ง ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด 14 วัน เริ่มคืนนี้

ศบค. เคาะคำสั่ง ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด 14 วัน เริ่มคืนนี้

วันที่ 9 เม.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ร่างข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 19 เห็นชอบ ข้อ 1 คือ สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ที่ตรวจพบการระบาด มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่จำเป็น ต้องดำเนินการในระยะเร่งด่วน จำนวน 41 จังหวัด ให้ปิดเป็นการชั่วคราวอย่างน้อย 14 วัน ตั้งแต่ เที่ยงคืนวันนี้-23 เม.ย.64

ศบค. เคาะคำสั่ง ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด 14 วัน เริ่มคืนนี้
ศบค. เคาะคำสั่ง ปิดสถานบันเทิง 41 จังหวัด 14 วัน เริ่มคืนนี้

โดยสถานบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอื่น นอกจากบัญชีแนบท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด อีก 36 จังหวัดที่เหลือ มีอำนาจในการดำเนินการตามกฎหมาย ในการสั่งปิดสถานบริการได้ หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป

ทั้งนี้ ในประกาศ ข้อ 2 การพิจารณาผ่อนคลายมาตรการ เพื่อให้การจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันของสถานการณ์ ให้ผู้ว่าฯ สามารถตรวจสอบ กลั่นกรอง และประเมินความเหมาะสมก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ในการพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการกับสถานที่ที่ได้มีคำสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราว

ที่มา ข่าวสดออนไลน์