จ่อเพิ่มเงินอีก “กองทุนหมู่บ้าน” ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวถึงกรณีการเสนอขอจัดทำงบประมาณประจำปี 2560 เพิ่มเติม (งบกลางปี) เพื่อให้กลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มนำไปใช้ในโครงการลงทุนกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งเตรียมเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 ธันวาคม ว่า จนถึงตอนนี้ตัวเลขการจัดทำงบประมาณเพิ่มเติมกลางปียังไม่นิ่ง กำลังหารือเพื่อสรุปตัวเลขเข้า ครม.ให้ชัดเจนว่าเท่าใด เพราะตัวเลข 1 แสนล้านบาทที่พูดถึงกันนั้น เป็นตัวเลขเบื้องต้นสำหรับงบประมาณกลุ่มจังหวัด แต่ยังมีงบประมาณส่วนอื่นๆ ที่อาจต้องกู้เพิ่มเติมด้วย ให้รอฟังหลังผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เรื่องงบประมาณกลุ่มจังหวัดนั้นมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การประชุมเวิร์กช็อป การจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณา คาดว่างบประมาณเริ่มเบิกช่วงต้นปี 2560 หลังจากนั้น ต้องเร่งผูกพันงบประมาณด้วยการจัดซื้อจัดจ้างให้จบก่อนเดือนกันยายน 2560

แหล่งข่าวจากสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุล 3.9 แสนล้านบาท การขาดดุลดังกล่าวต้องกู้ด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาล หลังจากจัดทำงบประมาณประจำปีไปแล้ว รัฐบาลมองว่ามีความจำเป็นที่จะต้องให้ภาครัฐลงทุนเพิ่มเติม ดั้งนั้น จึงเป็นที่มาของงบลงทุนกลุ่มจังหวัด 1 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีช่องว่างในการกู้เงินถึง 2.2 แสนล้านบาท ดังนั้น งบกลางปีที่กำลังจัดทำนี้อาจสูงเกือบ 2 แสนล้านบาท และนอกจากนี้ รัฐบาลยังมีแนวคิดให้เงินกองทุนหมู่บ้านเพิ่มเติม เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านนำไปปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิก โดยขณะนี้กำลังดูว่าจะให้วงเงินต่อหมู่บ้านเท่าใด ถ้าให้ 1 ล้านบาท ทุกหมู่บ้านวงเงินอยู่ที่ 7.2 หมื่นล้านบาท หรือถ้าให้เฉพาะกองทุนหมู่บ้านฯเกรดเอและบี มีอยู่ประมาณเกือบ 6 หมื่นหมู่บ้าน ใช้เงิน 6 หมื่นล้านบาท แต่ถ้าให้ 5 แสนบาทต่อหมู่บ้าน อยู่ที่ประมาณ 3-3.5 หมื่นล้านบาท