ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดแผนสำรวจ แผนเที่ยวสงกรานต์ ปี 64 ของคนกรุง

Blurred people in Dotonbori road in the Namba District, Osaka - Japan.

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เปิดแผนสำรวจ แผนเที่ยวสงกรานต์ ปี 64 ของคนกรุง

เว็บไซต์ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย แผนท่องเที่ยวสงกรานต์ ปี 64 โดยมองว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวน่าจะดีขึ้น โดยมีปัจจัยบวกจากวันหยุดยาวและการออกแคมเปญการตลาด เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว

จากการสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล เกี่ยวกับแผนท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ปี 2564 พบว่า กลุ่มที่ไม่มีแผนท่องเที่ยวต่างจังหวัดคิดเป็น 40.1% กลุ่มที่มีแผนท่องเที่ยวต่างจังหวัดคิดเป็น 39.9% ส่วนที่เหลืออีก 20.0% ยังไม่แน่ใจ

ทั้งนี้ คาดว่า ในช่วงหยุดยาว ระหว่างวันที่ 10-18 เม.ย. 2564 น่าจะมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศจำนวน 3.84 ล้านคน-ครั้ง หรือหดตัวราว 30.2% เมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปี 2562 ซึ่งยังไม่มีการระบาดของโควิด

ส่วนในด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว คาดว่าจะหดตัว 37.2% โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,150 บาทต่อทริป ลดลงจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปกติ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายราว 4,900 บาทต่อทริป โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการเลือกเดินทางระยะใกล้ การเลือกเดินทางโดยรถส่วนตัว ค่าที่พักปรับลดลงจากการแข่งขันด้านราคา รวมถึงการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของฝาก

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว จึงควรมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนแผนการท่องเที่ยวของลูกค้า โดยให้ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนตารางการเดินทาง ยกเลิกหรือปรับรูปแบบเป็นเครดิตสำหรับการใช้บริการในอนาคตโดยไม่ต้องคำนึงถึงฤดูกาลท่องเที่ยว

ควบคู่กับการปรับผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวให้เข้ากับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอกิจกรรมท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์ประสบการณ์ การเพิ่มช่องทางการขายและการสื่อสาร เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่วยกันรักษามาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยจากโควิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการ