ไปต่อไม่มีสะดุด! SMEs ควรใช้กลยุทธ์ไหน มัดใจ ตลาดเฉพาะกลุ่ม

ไปต่อไม่มีสะดุด! SMEs ควรใช้กลยุทธ์ไหน มัดใจ ตลาดเฉพาะกลุ่ม
ไปต่อไม่มีสะดุด! SMEs ควรใช้กลยุทธ์ไหน มัดใจ ตลาดเฉพาะกลุ่ม

ไปต่อไม่มีสะดุด! SMEs ควรใช้กลยุทธ์ไหน มัดใจ ตลาดเฉพาะกลุ่ม

ตลาดเฉพาะกลุ่ม หรือ Niche Market คือการผลิตและขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ที่มีความต้องการและรสนิยมเจาะจงมากกว่าตลาดทั่วไป (Mass Market)

ซึ่ง ตลาดเฉพาะกลุ่ม ยังเป็นตลาดขนาดเล็ก ทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ส่วนมากยังไม่ได้ให้ความสนใจมากเท่าที่ควร การแข่งขันมีน้อยกว่าตลาดมวลชน ถือเป็นโอกาสอันดีของ SMEs ในการเข้าสู่ตลาดนี้ โดยขั้นตอนดังนี้

 1. ค้นหาและคัดเลือกกลุ่มลูกค้าเฉพาะ SMEs
 2. ค้นหาความชอบ ความถนัดของตนเอง
 3. ศึกษาว่าลูกค้าเฉพาะที่เลือกมีความต้องการอย่างไร
 4. ประเมินจำนวนลูกค้าเฉพาะกลุ่ม
 5. ประเมินการแข่งขัน
 6. วางแผนกลยุทธ์การตลาด

โดย SMEs สามารถมัดใจลูกค้าได้ด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้

 1. กลยุทธ์มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า กิจการต้องให้ความสำคัญความต้องการของลูกค้าพร้อมตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ได้ เช่น คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และความเป็นมืออาชีพ
 2. กลยุทธ์ความเป็นหนึ่ง มีความหมายได้หลายแบบ เช่น ในตลาดนี้มีเราเพียงเจ้าเดียว เราจึงเป็นที่หนึ่งในตลาด เมื่อพูดถึงสินค้าชนิดนี้ต้องนึกถึงเรา หรือการเป็นที่หนึ่งจากคุณภาพสินค้าหรือบริการ มีความรวดเร็วเป็นหนึ่ง เป็นต้น
 3. กลยุทธ์สร้างสรรค์เนื้อหาคอนเทนต์ ควรสื่อสารเนื้อหาสาระที่ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ เช่น Website, Facebook, Instagram ฯลฯ โดยเนื้อหา ภาษาและอารมณ์ที่สื่อสารออกไปต้องตรงกับลูกค้า เป็นสิ่งที่เขาอยากรู้ ใช้ภาษาเดียวกัน และมีความรู้สึกเป็นเพื่อนเป็นคนกันเองมาคุยให้ฟัง เช่น เริ่มต้นด้วยการบอกเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปในการก้าวเข้ามาในธุรกิจ
 4. กลยุทธ์พลังแห่ง Social Media ในยุคปัจจุบันที่ Social Media มีความสำคัญเป็นอย่างมาก การสื่อสารผ่าน Facebook, Twitter, Instagram และ @Line เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ทำให้ลูกค้าสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
 5. กลยุทธ์การบอกต่อ Niche Market เป็นกลุ่มที่มีสังคมเฉพาะ ซึ่งการบอกต่อถึงประสบการณ์การใช้สินค้าหรือบริการในกลุ่มนี้ ลูกค้าจะเชื่อถือการบอกต่อด้วยกันเองมากกว่า เช่น สังคมคนขี่จักรยาน หากมีการบอกต่อว่าใช้ชุดขี่จักรยานหรือถุงมือ แบรนด์ใดใช้แล้วดีหรือไม่ดี ผู้บริโภคคนอื่นจะมีแนวโน้มเชื่อการบอกต่อนี้มากกว่าลูกค้ากลุ่มอื่น

ที่มา ธนาคารกรุงเทพ