คลัง มอบสิทธิพิเศษ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้อะไร-รับเงินเท่าไหร่ เช็กเลย

ต้อนรับเดือนเมษา คลัง มอบสิทธิพิเศษ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้อะไร-รับเงินเท่าไหร่ เช็กเลย

เว็บไซต์ ข่าวสดออนไลน์ รายงานว่า กระทรวงการคลัง เล็งโอนเงินและให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือน เม.ย. 2564 ดังนี้

1. วงเงินสำหรับซื้อสินค้า

ในเดือน เม.ย. นี้ ผู้ถือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ 200-300 บาท ตามหลักเกณฑ์รายได้

  • ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือ 300 บาทต่อเดือน
  • ผู้ที่มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับเงิน 200 บาทต่อเดือน

โดยวงเงินนี้ ไม่สามารถกดเงินออกมาเป็นเงินสด ซึ่งผู้ถือบัตรจะต้องใช้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

2. ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ

ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ คนละ 500 บาทต่อเดือน ซึ่งวิธีการใช้ คือ การรูดบัตรหักค่าใช้จ่ายได้ทั้งรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า และ บขส. ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

โดยมีข้อกำหนดว่า สำหรับค่ารถเมล์ ขสมก. และรถไฟฟ้า ใช้ได้เฉพาะสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และ พระนครศรีอยุธยา

3. ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม

ผู้ถือบัตรจะได้รับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวน 45 บาท ต่อ 3 เดือน ซึ่งต้องนำไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น

4. ส่วนลดค่าน้ำประปา

ผู้ที่ลงทะเบียนไว้กับการประปาในพื้นที่ จะได้รับการช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท โดยจะต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อบิลค่าน้ำประปาออก ผู้ถือบัตรต้องจ่ายเงินสดสำรองไปก่อน จากนั้น ระบบจะบันทึกข้อมูลและโอนเงินสดกลับมาเข้าบัตรในวันที่ 18 เม.ย. 2564 ซึ่งในส่วนนี้ ผู้ถือบัตรสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้

5. ส่วนลดค่าไฟฟ้า

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 230 บาท เมื่อบิลค่าไฟฟ้ามา ให้ผู้ถือบัตรสำรองจ่ายเงินก่อน โดยเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลและพบว่า ผู้ถือบัตรใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ จะทำการโอนเงินช่วยเหลือกลับมาเข้าบัตรให้ 230 บาท ในวันที่ 18 เม.ย. 2564 โดยสามารถกดเป็นเงินสดออกมาได้ เช่นเดียวกันกับ สิทธิข้อ 4

6. ผู้พิการที่ถือบัตรคนจน

สำหรับผู้ถือบัตรที่เป็นผู้ทุพพลภาพ จากเดิมที่เคยได้รับ 800 บาทต่อเดือน จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน ทำให้ในเดือนเมษายน 2564 จะได้รับเบี้ยผู้พิการเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อเดือน และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ โดยกรมบัญชีกลาง ได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยมาตรการนี้มีตั้งแต่เดือน พ.ย. 2563-ก.ย. 2564