TWZ จับมือ รักจังฟาร์ม ตั้งบริษัทใหม่ กัญช์ยารักษ์ ลุยธุรกิจ กัญชงกัญชา เต็มสูบ 

TWZ จับมือ รักจังฟาร์ม ตั้งบริษัทใหม่ กัญช์ยารักษ์ ลุยธุรกิจ กัญชงกัญชา เต็มสูบ 
TWZ จับมือ รักจังฟาร์ม ตั้งบริษัทใหม่ กัญช์ยารักษ์ ลุยธุรกิจ กัญชงกัญชา เต็มสูบ 

TWZ ประกาศลุยธุรกิจ กัญชากัญชง เดินหน้าเซ็นเอ็มโอยูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว จัดตั้งบริษัทใหม่ “กัญช์ยารักษ์” รุกถือหุ้น 51% เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชา ให้กับลูกค้าและกิจการร่วมทุนที่เป็นกลุ่มปลายน้ำ ทั้งเครื่องดื่ม อาหาร สแน็ก สุขภาพและความงาม 

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมลงทุน (เอ็มโอยู) กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเข้าศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ตลอดจนศึกษาแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ
นายพุทธชาติ รังคสิริ ประธานกรรมการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ

ล่าสุด คณะกรรมการบริหารได้อนุมัติการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว เพื่อดำเนินการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกัญชงและกัญชาของรักจังฟาร์มวังน้ำเขียวทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม ได้ปลูกกัญชา ภายใต้ความสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและองค์การเภสัชกรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่ร่วมกับโรงพยาบาลของรัฐในการพัฒนาโมเดลการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบโรงเรือนหรือกรีนเฮ้าส์

ซึ่งขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ยังไม่อนุญาตให้บริษัทเอกชนรายใดปลูกกัญชา แต่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์มได้จับมือร่วมกับผู้ที่ได้รับอนุญาตการปลูก 2 ราย จากทั้งหมด 17 ราย ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและองค์การเภสัชกรรม ทาง TWZ จึงเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกัญชงกัญชาได้อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน

ประธานกรรมการ TWZ กล่าวด้วยว่า หลังจากนี้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว จะจัดตั้งบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด ซึ่ง TWZ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วน 51% และตัวแทนกลุ่มรักจังฟาร์มถือหุ้นในสัดส่วน 49% โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับกัญชง และกัญชา ซึ่งผลิตจากวัตถุดิบที่ผลิตและหรือจัดหาโดยบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด และขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าและหรือกิจการที่เข้าร่วมทุนอื่นๆ

โดยจะเน้นการเข้าร่วมทุนกับกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคในกลุ่มต่างๆ ที่เรียกว่า กลุ่มปลายน้ำ เช่น กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มอาหาร กลุ่มสแน็ก กลุ่มสุขภาพและความงาม เป็นต้น โดยบริษัท กัญช์ยารักษ์ จำกัด จะได้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการได้สิทธิหรือสัมปทานในการซื้อวัตถุดิบที่ผลิตได้จากฟาร์มและรวมถึงผลผลิตที่จะผลิตได้ในอนาคตแต่เพียงผู้เดียวในราคาส่วนลดไม่น้อยกว่า 20% ของราคาตลาด

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์ม มีผลผลิตและต้นกัญชาที่ปลูกอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จำนวน 1,890 ต้น และส่วนขององค์การเภสัชกรรม รอการปลูกภายในไตรมาสที่ 2 อีกประมาณ 1,200-2,000 ต้น ซึ่งต้นกัญชาดังกล่าวจะเป็นกัญชาสายพันธุ์ CBD Charlotte’s Angle ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีสาร CBD สูงมาก และ THC ต่ำมาก เหมาะสมในการนำไปใช้ต่อยอดในเชิงธุรกิจและถูกต้องตามเกณฑ์ของกฎหมาย โดยไม่ต้องพึ่งพาโรงคัดแยกที่ต้องแยกสาร THC ออก จึงเป็นการลดทั้งต้นทุน ระยะเวลา และกระบวนการผลิตได้อย่างมาก

“คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งภายหลังจากการบรรลุข้อตกลงร่วมทุนนี้แล้ว บริษัทฯ จะคัดเลือกกลุ่มธุรกิจปลายน้ำที่จะเจรจาตกลงเพื่อทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงเจรจาเข้าร่วมทุน เพื่อต่อยอดและขยายตลาดของผลิตภัณฑ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 1-2 เดือน” นายพุทธชาติ กล่าว