รัฐ ไฟเขียว ขยายเวลา ยกเว้นภาษีหน้ากากอนามัย ถึง 30 ก.ย. 64

รัฐ ไฟเขียว ขยายเวลา ยกเว้นภาษีหน้ากากอนามัย ถึง 30 ก.ย. 64
เพจ ไทยคู่ฟ้า เผยข่าว รัฐบาล ขยายเวลา ยกเว้นภาษีหน้ากากอนามัย ถึง 30 ก.ย. 64 โดยระบุว่า เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ รัฐบาลจึงได้ขยายเวลาการยกเว้นภาษีหน้ากากอนามัยและวัสดุที่ใช้ในการผลิตหน้ากากออกไปจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 64
เพื่อให้มั่นใจว่า ประเทศไทยจะยังคงมีปริมาณหน้ากากเพียงพอสำหรับความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงต่างๆ รวมถึงประชาชนให้สามารถเข้าถึงสินค้าประเภทหน้ากากได้อย่างทั่วถึง

การขยายเวลายกเว้นภาษีหน้ากากครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ

1. การยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าหน้ากากชนิดที่ใช้ในห้องผ่าตัด หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์ ฯลฯ

2. การยกเว้นภาษีสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากากที่ใช้ในห้องผ่าตัด หน้ากากกรองเชื้อโรค หน้ากากทางการแพทย์ หน้ากากกรองฝุ่น หมอกควัน หรือสารพิษ ฯลฯ