เช็กเลย! เงื่อนไข ทัวร์เที่ยวไทย รัฐจ่ายให้ 5,000 บาท จำกัด 1 ล้านสิทธิ

เช็กเลย! เงื่อนไข ทัวร์เที่ยวไทย รัฐจ่ายให้ 5,000 บาท จำกัด 1 ล้านสิทธิ
เช็กเลย! เงื่อนไข ทัวร์เที่ยวไทย รัฐจ่ายให้ 5,000 บาท จำกัด 1 ล้านสิทธิ

เช็กเลย! เงื่อนไข ทัวร์เที่ยวไทย รัฐจ่ายให้ 5,000 บาท จำกัด 1 ล้านสิทธิ

หลังรัฐบาลอนุมัติ โครงการทัวร์เที่ยวไทย เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยวงเงิน 5,000 ล้านบาท จำนวน 1 ล้านสิทธิ โดยรายละเอียดของโครงการมีดังนี้ 

เงื่อนไขร่วม ทัวร์เที่ยวไทย

 • ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการจะต้องอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียน
 • รัฐบาลสนับสนุนเงินในลักษณะร่วมจ่าย (Co-Payment) 40% แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย
 • รัฐบาลสนับสนุนเงินให้ประชาชน 1 คน ต่อ 1 สิทธิ
 • แพ็กเกจที่เลือกไปท่องเที่ยวจะต้องเป็น การเดินทางข้ามจังหวัดในวันธรรมดา คือ วันอาทิตย์-วันพฤหัสบดี
 • แพ็กเกจที่เลือกจะต้องไม่ต่ำกว่า 3 วัน 2 คืน โดยจะต้องไม่มีการกำหนดราคาขั้นต่ำ
 • ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับการยกเว้นภาษีต่างๆ โดยไม่นำมาคำนวณในการยื่นภาษี
 • การซื้อแพ็กเกจท่องเที่ยวจะต้องชำระผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง”

ระยะเวลา ทัวร์เที่ยวไทย

 • วันที่ 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2564

ผู้ประกอบการร่วม ทัวร์เที่ยวไทย

ผู้ประกอบการที่สนใจร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทย มีเงื่อนไข ดังนี้

 • จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจากกรมการท่องเที่ยว และจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
 • ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวก่อน
 • สามารถรับนักท่องเที่ยวได้อย่างน้อย 3,000 ราย ถึงจะมีสิทธิเข้าร่วมโครงการทัวร์เที่ยวไทยได้

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์