วันนี้ 1 พันแรก! ม33เรารักกัน เข้า เป๋าตัง 1 พันต่อไป โอนอีกวันไหน

วันนี้ 1 พันแรก! ม33เรารักกัน เข้า เป๋าตัง 1 พันต่อไป โอนอีกวันไหน

22 มีนาคม 2563 ถือเป็นวันแรกที่กระทรวงแรงงาน ได้โอนเงินมาตรการ ม33เรารักกัน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ครั้งที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท

โดยเงินงวดถัดไป กระทรวงแรงงานจะโอนเข้าแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ให้ทุกวันจันทร์ ครั้งละ 1,000 บาท จนครบจำนวน 4,000 บาท ตามวันดังต่อไปนี้

  • วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 5 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท
  • วันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถสะสมวงเงินไว้เพื่อใช้จ่าย ได้จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยสามารถเช็กยอดเงิน ผ่านแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • เข้าแอพ เป๋าตัง
  • เลือกเมนู G-Wallet
  • เลือกเมนู ม33เรารักกัน
  • ตรวจสอบว่า มีจำนวนเงินปรากฏขึ้นหรือไม่
  • หากมีจำนวนเงิน สามารถกด “สแกน QR เพื่อใช้สิทธิ” ได้เลย