ค้าชายแดนไทยลาวยอดขายลดฮวบ-หลังลาวเก็บแวตเพิ่ม

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล ประธานหอการค้าจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาลลาวได้ประกาศจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) 10% ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 บริเวณด่านการค้าชายแดนหนองคาย-เวียงจันทน์ พบว่ามีปริมาณการค้าในส่วนประชาชนลาวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและมีการซื้อของในลักษณะของการถือกลับ (carry on) มีสัดส่วนลดลงราว 70-80% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่จะมีการประกาศใช้มาตรการดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านค้าในเขตการค้าชายแดนได้รับผลกระทบและมีรายได้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด

“ภาพรวมการค้าชายแดนบริเวณด่านหนองคายตอนนี้ พบว่าคนลาวที่ข้ามฝั่งมาซื้อของเป็นปกติทุกวันนั้นซื้อสินค้าน้อยลง หรือหันมาเลือกซื้อสินค้าเฉพาะส่วนที่จำเป็นกลับไปเท่านั้น เพราะกังวลในเรื่องการเสียภาษี ต้องยอมรับว่ามาตรการที่ออกมาเป็นมาตรการภายในประเทศของลาว ดังนั้น จึงไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากปรับตัว หากประเมินผลกระทบมองว่าทำให้การค้าชายแดนบริเวณนี้อาจมีมูลค่าลดลง โดยมูลค่าการค้าด่านหนองคายเฉลี่ยอยู่ที่ 6 หมื่นล้านบาทต่อปี หรือ 4 พันล้านบาทต่อเดือน” นางมนนิภากล่าว

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวถึงกรณีรัฐบาลลาวได้ประกาศจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 10% (แวต) ว่าได้เริ่มทดลองใช้ที่ด่านมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 หนองคาย-เวียงจันทน์ เป็นแห่งแรก โดยผ่านระบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งเก็บแวตแบบระบบอัจฉริยะ (สมาร์ท แวต) เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จากกรณีดังกล่าวอาจจะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของคนลาวในไทยลดลง โดยเดือนตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากมีข่าวว่ารัฐบาลลาวจะเริ่มใช้มาตรการนี้ ส่งผลกระทบให้นักท่องเที่ยวลาวเข้ามาซื้อสินค้าไทยตามห้างฯต่างๆ ในจังหวัดหนองคายและอุดรธานีลดลงไปประมาณ 60% จากมาตรการที่ด่านหนองคาย-เวียงจันทน์เพียงด่านเดียว แต่มาตรการนี้ไม่ได้กระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทยโดยรวม

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้การค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกับประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ยังมีปัญหาอยู่บ้าง เช่น ปัญหาตรงด่านศุลกากรที่เวลาเปิด-ปิดด่านไม่ตรงกับความต้องการของผู้ทำการค้า เวลาเปิดด่านน้อย ประเทศลาวปรับเพิ่มการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสินค้า 10% ส่งผลให้การค้าชายแดนเฉพาะด่านที่จังหวัดหนองคายตกลงไปประมาณ 30% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สัดส่วนดังกล่าวไม่มากนักเมื่อเทียบการค้าชายแดนทั้งประเทศ

 

ที่มา มติชน