เผยผลการตรวจเชิงรุก COVID-19 ตลาดในพื้นที่เขตบางแค พบติดเชื้อ 96 ราย

เผยผลการตรวจเชิงรุก COVID-19 ตลาดในพื้นที่เขตบางแค พบติดเชื้อ 96 ราย

ข่าวจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เปิดเผย ผลการตรวจเชิงรุก COVID-19 ตลาดในพื้นที่เขตบางแค ตั้งแต่วันที่ 7-13 มี.ค. ว่า ตรวจทั้งหมด 4,046 ราย ผลติดเชื้อ 96 ราย ผลไม่ติดเชื้อ 764 ราย รอผลตรวจ 3,186 ราย

 

โดยรายละเอียดการตรวจเชิงรุกในตลาด มีดังนี้

1. ตลาดวันเดอร์ ตรวจทั้งหมด 2,335 ราย

พบผู้ติดเชื้อ 96 ราย ไม่ติดเชื้อ 764 ราย รอผล 1,475 ราย

 

2. ตลาดใกล้เคียงกับตลาดวันเดอร์ ทั้งหมด 1,711 ราย รอผลตรวจทั้ง 1,711 ราย แบ่งเป็น

ตลาดสิริเศรษฐนนท์ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดภาสม ตลาดใหม่บางแค

ตรวจทั้งหมด 1,400 ราย รอผลตรวจทั้ง 1,400 ราย

ตลาดคลองขวาง ตรวจทั้งหมด 311 ราย รอผลตรวจทั้ง 311 ราย

 

กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์ ระบุอีกว่า ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางไปในตลาดในพื้นที่เขตบางแค เข้าระบบ BKKcovid19 http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ เพื่อคัดกรอง COVID-19 ในเบื้องต้น หากระบบแจ้งว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด  หรือติดต่อสายด่วน สำนักอนามัย กทม.ได้ที่เบอร์ 02-203-2393 และ 02-203-2396