สรุปไทม์ไลน์ ม.33 เรารักกัน ขยายเวลายืนยันตัวตนรับสิทธิ-ปรับเวลาโอนเงิน รับ 4 พันบาท

สรุปไทม์ไลน์ ม.33 เรารักกัน ขยายเวลายืนยันตัวตนรับสิทธิ-ปรับเวลาโอนเงิน รับ 4 พันบาท
สรุปไทม์ไลน์ ม.33 เรารักกัน ขยายเวลายืนยันตัวตนรับสิทธิ-ปรับเวลาโอนเงิน รับ 4 พันบาท

สรุปไทม์ไลน์ ม.33 เรารักกัน ขยายเวลายืนยันตัวตนรับสิทธิ-ปรับเวลาโอนเงิน รับ 4,000 บาท

จากเดิม โครงการ ม.33 เรารักกัน เปิดให้ใช้สิทธิ และยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 แต่ล่าสุด ได้มีการ แก้ไขช่วงเวลาการกดรับสิทธิ รวมถึงการเข้าไปยืนยันตัวตนใน แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เช่นกัน เป็นระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2564 เท่ากับว่าสามารถเข้าไปรับสิทธิและยืนยันตัวตนได้ถึง 31 พฤษภาคม 2564

ม.33 เรารักกัน
ม.33 เรารักกัน

โดยแบ่งรอบการโอนเงินเยียวยาผ่าน แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ดังนี้

ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 จะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยเริ่มโอนเงินครั้งแรกในวันที่ 22 มี.ค. 64 และจะได้รับเงินในงวดถัดไป คือ 29 มี.ค. 64, 5 เม.ย. 64, 12 เม.ย. 64

– ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. – 11 เม.ย. 64 จะได้รับเงินครั้งแรกในวันที่ 22 มี.ค. 64 โดยจะได้รับเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท

– ผู้ที่กดใช้งานและยืนยันตัวตน ระหว่างวันที่ 12 เม.ย. – 31 พ.ค. 64 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานครั้งเดียวจำนวน 4,000 บาทเลย

ม.33 เรารักกัน
ม.33 เรารักกัน