บรรจุอัฐิฟิเดล คาสโตร อย่างเรียบง่าย เผยสั่งเสียไว้ต้านคิวบาบูชาบุคคล

 เมื่อวันที่ 4 .. เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีราอูล คาสโตร ผู้นำคิวบา ทำพิธีบรรจุกล่องใส่อัฐิพล.อ.ฟิเดล คาสโตร ในช่องหินที่สุสานซานตา อิฟิเจเนีย ท่ามกลางประชาชนไว้อาลัยหลายแสนคนตลอดเส้นทางและตลอด 9 วันของการไว้ทุกข์

AFP PHOTO / AIN / YAMIL LAGE

AFP PHOTO / AIN / YAMIL LAGE

ประธานาธิบดีราอูล คาสโตรประกาศจะสืบทอดเจตนารมณ์จากการปฏิวัติคิวบาและนำพาประเทศภายใต้ระบอบสังคมนิยม ภายหลังพลเอกฟิเดล คาสโตร พี่ชาย ถึงแก่อสัญกรรมขณะอายุ 90 ปี

Cubans attend the passage of the urn with the ashes of Cuban leader Fidel Castro from Revolution Square in Santiago, Cuba on December 4, 2016 on its way to the cemetery. The ashes of late Cuban leader Fidel Castro were taken on Sunday to be laid to rest at a cemetery in the eastern city of Santiago de Cuba. / AFP PHOTO / JUAN BARRETO

AFP PHOTO / JUAN BARRETO

ผู้นำคิวบากล่าวว่า พลเอกคาสโตรเป็นบุคคลที่แสดงให้ทุกคนเห็นว่าสังคมนิยมนั้นเป็นไปได้ และชาวคิวบาจะสืบทอดเจตนารมณ์นี้ต่อไป รวมทั้งสั่งเสียไว้ว่าไม่ให้สร้างอนุสรณ์สถาน หรือสร้างอาคารใดๆและไม่ให้นำชื่อตั้งชื่อถนนหนทางเพื่อเชิดชูเกียรติ เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดลัทธิบูชาบุคคล

Cubans attend the passage of the urn with the ashes of Cuban leader Fidel Castro from Revolution Square in Santiago, Cuba on December 4, 2016 on its way to the cemetery. The ashes of late Cuban leader Fidel Castro were taken on Sunday to be laid to rest at a cemetery in the eastern city of Santiago de Cuba. / AFP PHOTO / RODRIGO ARANGUA

AFP PHOTO / RODRIGO ARANGUA

 

 

 

ที่มา ข่าวสด